Je možné vykopať vypúšťací otvor blízko domu?


Naši susedia s pivnicou nás umiestnili do mŕtveho konca, neexistujú možnosti, kde by sa teraz mohol vyrábať septik. Je možné, že vzdialenosť do jamy bola približne jeden meter. A možno aj v hĺbke 5 metrov, aby kopali?

Žumpa v blízkosti domu nie je len "vôňa", ale stále je tu nebezpečenstvo poklesu pod budovu. Nie je to nič, že existujú určité štandardy. Možno existuje nejaká kompromisná možnosť, aby sme túto štruktúru neostali blízko k bývaniu?

Pri konštrukcii jamy by ste mali dodržiavať štandardné normy vzdialenosti od iných objektov:

 • Odsadenie z domu nie je menšie ako 5 metrov
 • pri zohľadnení podzemnej vody by mala byť dno jamy nad nimi o 1 meter
 • brať do úvahy vzdialenosť od žumpy do studne podľa štruktúry pôdy: hlina - 20 metrov prameňa - 30 metrov piesku - 50 metrov
 • od plotu po odsadenie najmenej 1 meter.

Závada je zvyčajne postavená na území všetkých súkromných domov. Úloha jamy - odvádzanie kontaktu splaškových vôd s toaletou nie je. V žumpe je voda z kúpeľov umývadiel, kde si ľudia očistia oblečenie alebo riad z nečistôt. Odpady v jame sú viac biologické ako nechemické (s výnimkou detergentov).

Zbernica je povolená vo všetkých súkromných doménach. Existujú dva základné princípy kladenia jamy: s uzavretým alebo otvoreným dnom. Ak je osoba zahŕňa vypúšťanie do povrchových chemických látok, potom je nutné vykonať iba uzatvorené dno a steny sú úplne uzavreté z dôvodu, že podľa právnych predpisov na ochranu životného prostredia je zakázané znečisťovať prírodu (v tomto prípade, podzemné vody).

Plne utesnené jamy sú vyrobené z iného druhu materiálu. Hlavnou vecou je, že dno je zablokované, všetky švy na vnútornej strane jamy sú vodotesné. Je možné použiť kanalizačnú drenážnu nádrž, ktorá je vykopaná do jamy a pripojená k systému. Pri inštalácii nádrže musíte mať prístup do poklopu, cez ktorý sa prečerpáva nadbytočná kvapalina, a do potrubia v spojení s nádržou v prípade vzniku problému a potrebujete túto oblasť opraviť.

V prípade, že k vypúšťanie chemikálií do otvoru v prípade vhodného konvenčného hospodárnejšie riešenie z vhodného stavebného materiálu, ktorého spodná časť nie je blokovaná a steny majú otvory, ktorými je kvapalina odpadovej vody dochádza k úniku do pôdy a tým uvoľniť prirodzene žumpy. Nie celkom uzavretý pretečeniu nádrže po silnom daždi, takže by ste mali urobiť, poklop tesne padnúce do vody z kanalizácie neprichádza k povrchu. Ako kontaminácie jama je vymazaná, keď je tento kal vrstva z dna a stien pre zlepšenie odtoku z vrtu do zeme.

Vzdialenosť od septiku k najbližším zariadeniam na pozemku

Jedným z najdôležitejších kľúčových parametrov pre inštaláciu lokálnych čistiarní odpadových vôd, hlboké odpadových vôd, septiky - vzdialenosť od septiku do domu, rovnako ako do studní, plotov, terénne úpravy miest, riek, nádrží, studní, atď Existujú určité pravidlá a konštrukčné normy, ktoré sú určené pomocou SNiP a GOST. Umožňujú vám správne namontovať operačný systém, dodržiavajúc všetky kľúčové štandardy. To vám umožní vyhnúť sa nehodám, vzhľad nepríjemnej vône na mieste, znečistenie pôdy, zamylivaniya samostatnej kanalizácie. A tiež umožňuje efektívnu prevádzku septikov, odpadovej vody, ktorá je čerpaná von z domu všetky inštalatérske zariadenia v nádržiach staníc, pevné látky boli oddelené tým, že upustí je na dne a pri recyklácii aktivovaného kalu. Iba vtedy, keď je správne umiestnenie zariadenia žumpa čistenie odpadov až 98% a čistenie odpadových objasnenie k technickému stavu vody, ktorý môže byť použitý pre zalievanie záhrady, pôda, hnojivá a ďalšie potreby domácnosti.

Prečo je potrebné udržiavať vzdialenosť pri inštalácii septikov?

Ak máte vydržať celú potrebnú vzdialenosť a inštaláciu, aby spĺňal všetky požiadavky, môžete si byť istí, že pri vyjednávaní dokumenty nebudete mať problémy, stačí dať povolenie na presídlenie nezávislého odtoku vody v súkromnom dome. Ak dôjde k porušeniu niektorých noriem, zakážete vybudovanie čistiacej stanice. Správna inštalácia ovplyvňuje aj kvalitu nádrže, účinnosť čistenia odpadových vôd. Dôsledky inštalácie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami - sú rozšírenie nepríjemného zápachu, hnilobná zemina, zaplavenie miesta, vznik nehygienických podmienok a upchávanie územia. Napríklad, ak neberiete do úvahy SNiP na vzdialenosť od septikovej nádrže k studni, určite sa stretnete so znečistením vody v studni a jeho kontamináciou, čo vyvolá výskyt patogénov.

Normatívne dokumenty upravujúce pravidlá výstavby čistiacich staníc

Pri výstavbe nádrže a pri príprave projektu je potrebné zohľadniť všetky súčasné normy lokality. Existujú normatívne dokumenty, ktoré upravujú pravidlá pre vytváranie POZ, medzi nimi:

 • SNiP 2.04.03-85 (opisuje výstavbu externej kanalizačnej siete a VOC);
 • SNiP 2.04.04-84 (popis inštalácie konštrukcií, ak je prívod vody do domu vykonávaný pomocou studní a studní, je uvedená maximálna a minimálna vzdialenosť medzi septikom a studňou);
 • SanPiN 2.1.5.980-00 (regulácia zariadenia s ohľadom na dodržiavanie čistoty povrchových vôd);
 • SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 (požiadavky, ako vytvoriť zóny sanitárnej ochrany).

Miesto inštalácie podľa stavebných predpisov

Keďže septik je súčasťou kanalizácie, zodpovedný prístup k výberu umiestnenia zariadenia zabezpečí efektívne fungovanie celého systému. Musíte pochopiť, že nepochádzajú vonné aróma, voda, ktorá presakuje do pôdy, podporuje tvorbu vlhkosti, preto je dôležité nájsť stanicu tak, že všetky stavebné predpisy boli dodržané, inak ekológie bude nízka zo septikov a aeračných polí. Umiestnenie nádrže je diktované hygienickými a epidemiologickými normami. Kľúčové parametre, ktoré je potrebné poznať vykonávanie inštalácie - je: ako ďaleko od domova nastaviť septik, studňa, zeleninová záhrada, plot susedov, ulice a hranice pozemku, a udržať vzdialenosť od septiku dobre strihať.

Odporúčame, aby ste zariadenie inštalovali na nízku úroveň podzemnej vody, inak môže byť zaplavená a vznášaná v súvislosti so sezónnymi povodňami. Stanica musí byť inštalovaná pod úrovňou mrazu pôdy.

Vzdialenosť od žumpy k susednému miestu

Sála - hygienické štandardy vzdialenosti od domu, dobre a dobre

Zvyčajne v súkromných domácnostiach je problém odstraňovania odpadu a likvidácie odpadových vôd riešený budovaním žúmp na osobných pozemkoch. Existujú určité štandardy, ktoré jasne uvádzajú, ako by sa mali vybudovať septiky a iné zariadenia na spracovanie, ktoré slúžia individuálnym obytným budovám. Nedoporučuje sa ich porušovať.

Pri vytvorení závrty - hygienické normy, ktoré sú upravené zákonom Ruskej federácii N52-FZ z roku 1999 " On hygienické a epidemiologické blahobytu obyvateľov ". Požiadavky v ňom uvedené sú záväzné pre občanov krajiny.

Sanitárne normy pre žumpy

Podľa textu normatívny dokument, septiky (viď. Obrázky) nutné budovať špeciálne zariadenie pre uchytenie pomocou filtrácie, a konvenčné spodné nemali by byť v žiadnom prípade, a to najmä v prípade, že počet dní v odpadovej vode ako jeden meter kubický.

Zároveň je potrebné poznamenať, že konštrukcia záchytky do prevádzky vyhrievaný dom, ktorý bude zachytiť aspoň 4 osoby, jímka by malo byť vykonané pomocou špeciálneho dna.
Neexistuje jednoznačná odpoveď na vzdialenosť od domu k žumpe. Požiadavky na tento parameter sú nejednoznačné. Minimálna vzdialenosť medzi týmito dvoma objektmi je 15 metrov (prečítajte si tiež: "Vzdialenosť od domu k septiku podľa hygieny a požiadaviek").

Od domu sa do odpadovej jamy odoberá taká vzdialenosť, že toxické plyny uvoľňované odpadom nepoškodzujú životné prostredie na zemi a ľudí žijúcich v tejto oblasti.

Ak to bude potrebné, aby vzdialenosť od jamy na vodovod bližšie, potom by ste sa mali obrátiť na príslušné orgány (hygienická inšpekcia) a utility spoločnosti poskytujúce služby (napr úžitkovej vody pre správu, atď.).

Pravidlá usporiadania žúmp

Ak máte stavať žumpa - musia byť dodržané hygienické predpisy. Septiky s pracovným objemom menším ako jeden kubický meter odpadových vôd a splaškov denne, patrí do klasickej verzii všetko žumpy na údržbu budov chát a chalúp, v ktorých ľudia zostávajú nestabilné a nepoužívajú ohrievače vody a prístroje.

Podľa sanitárnych požiadaviek nesmie byť vzdialenosť od septiku k letnej kuchyni menšia ako 5 metrov. V prípade, že denný objem odpadových vôd dosiahne 8 kubických metrov, vzdialenosť by sa mala zvýšiť na 8 metrov.

Pravidlá výstavby žúmp zabezpečujú súlad s viacerými požiadavkami:

 • Ak sa drenáž za deň rovná 3 kockám - potrubia by mali byť umiestnené čo najbližšie k podzemnej vode (vzdialenosť 40-50 metrov);
 • potrubia by mali byť namontované smerom nahor vzhľadom na prietok podzemných vôd;
 • ak v bezprostrednej blízkosti domu je artesiánsky zdroj, vzdialenosť od studne k žumpe by mala byť aspoň 20 metrov.

V prípade, že majitelia domov nemajú možnosť sledovať vzdialenosť drenážnej jamy od domu a zdrojov pitnej vody, odborníci odporúčajú, aby sa studne alebo kaptazh v rovnakom čase pre niekoľko domov. Súčasne je potrebné dodržať 2,5 - 5 metrov odrážky od "červenej čiary".

SanPiN 42-128-4690-88: požiadavky a normy, montážna vzdialenosť

Na území Ruskej federácie bez ohľadu na región bydliska platia požiadavky SanPiN pre žumpy.

Ak v súkromnom dome nie je centralizovaná kanalizácia, jeho majitelia majú možnosť zlikvidovať žumpa na mieste. Hlavnou požiadavkou na to je povinná nepriepustnosť. Nad uzáverom musí byť veko na uzatvorenie a špeciálny rošt. Je možné vybaviť spoločnú odtokovú jamku so susedmi.

Ak sa súkromný dom nachádza v blízkosti školy alebo detskej predškolskej školy, vzdialenosť by mala byť aspoň 20 metrov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa usporiadania žumpy, majiteľ prímestskej nehnuteľnosti by mal kontaktovať miestne správne orgány.
Existuje však všeobecné pravidlo pre všetky súkromné ​​domácnosti - jímka musí byť umiestnená tak, aby vzdialenosť od studne k žumpe bola 50 metrov.

Vyčistenie budov sa musí čistiť aspoň raz za šesť mesiacov.

Pri vykonávaní dezinfekcie odpadových jám sa používajú prostriedky, ktorých zložkami sú:

 • 5% chlórnan sodný;
 • 5% - kreolín;
 • 10% chlorid vápenatý;
 • 10% naftalolu;
 • 10% metakremičitanu sodného.

V žiadnom prípade nemožno použiť na dezinfekciu suchého chlórového vápna.

Dodatočné požiadavky na ubytovanie

 1. Okrem požiadaviek aká by mala byť vzdialenosť medzi studňou a žumpy, tam je ďalší dôležitý bod - je tesnosť úpravne odpadovou vodou nie je otráviť pôdu a kolektory, pretože ujma bude spôsobená v tomto prípade prostredí.
 2. Stavebné materiály používané pri usporiadaní usadzovacích nádrží (tehly, dosky, bloky) by mali byť charakterizované hustotou
 3. Je nemožné, aby kanály boli nad úrovňou 35 centimetrov od povrchu pôdy, odvtedy je pravdepodobné, že vlastník nehnuteľností nebude schopný vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami.

Do vzdialenosti od žumpy až po inžinierske siete existujú aj požiadavky:

 • z vodovodu z azbestocementových potrubí do septikov a drenážnych jám, vzdialenosť by nemala byť menšia ako 5 metrov;
 • pri použití liatinových rúr s priemerom najviac 200 milimetrov - 1,5 metra;
 • ak existujú rúry z liatiny s priemerom viac ako 200 mm - 3 metre;
 • až do plynovodov - viac ako 5 metrov.

Nepríjemný zápach neruší nájomníkov, musíte dodržať vzdialenosť 5 metrov od budovy k žumpe. Zberná nádoba by nemala byť umiestnená v blízkosti hranice lokality, ktorá je menšia ako 1,5 metra.

Požiadavky na žumpy - optimálna vzdialenosť od domu

Obyvateľov obvyklých mestský byt v odpadovej vode zariadení doma nepremýšľajú, ale v súkromnom dome otázka odtokového odpadu vystupuje do popredia a môžu spôsobiť vážne problémy.

Usporiadanie žumpy v súlade s normami a pravidlami.

Pri výstavbe nového vidieckeho domu, pri absencii fekálnej kanalizácie na mieste, je zariadenie žumpy jedným z najnaliehavejších problémov.

Prirodzene, pre pohodlný pobyt vo vidieckom dome na mieste by mal byť usporiadaný analóg kanalizačného systému a tento analóg by mal fungovať jednoducho a spoľahlivo. Vybavenie žumpa, na prvý pohľad, je to celkom jednoduché. Ale ako v každom vážnom podnikaní, tu sú aj pravidlá a technologická múdrosť.

Tehlová žumpa.

na septické jamy požiadavky sa odzrkadľujú v hygienických pravidiel a predpisov (SanPin 42-128-4690-88), ktoré sú upravené podľa federálneho zákona № 52-FZ zo dňa 30.03.1999 "Na sanitárne-epidemiologické blahobytu obyvateľov."
Uvedená konštrukcia je technicky nádobou na zber odpadových vôd, odpadmi, ktoré vznikajú ako dôsledok životne dôležitej činnosti obyvateľstva. Tento kontajner môže byť iba jamkou v zemi alebo zložitejšou inžinierskou štruktúrou - studňou z betónu alebo tehla alebo vhodným plastovým sudom.

Vykonajte správnu prácu na jamke prístroja. s obratným prístupom a použitím vhodných technológií a materiálov si môžete byť istí, že táto inžinierska štruktúra bude trvať dlhú dobu a bez problémov. Správne umiestnenie žumpa, rúrkové spoje s príslušnou rezidenčné zástavby, takže mesto zažiť pohodlie vidieckeho domu alebo chaty.

žumpa

Umiestnenie na web

Schéma prístroja je septik pre vidiecky dom.

Práca na výstavbe žumpy sa začína výberom umiestnenia žumpy. Až po tomto je možné naplánovať nasledujúce práce. Vybrané miesto by malo byť optimálne: nie príliš blízko a nie ďaleko od domova, najlepšie mimo obytnej zóny.

Na druhej strane by mala byť umiestnená nádrž na zber odpadových vôd na dvore tak, aby umožnila kanalizačnej sústave dosiahnuť potrebnú vzdialenosť bez zásahu. Ale to nie je všetko. Takéto nádoby obsahujúce nečistoty môžu byť zdrojom škodlivých a nebezpečných účinkov na ľudí a prírodu.

Napríklad v procese biologického čistenia vody akumulované v nádržiach zahŕňa také plynmi ako je metán a sírovodík, ktoré sú výbušné, a okrem toho, podzemné vody z žúmp môže dôjsť k úniku znečisťujúcich látok. Preto, s ohľadom na všetky možné aspekty používania týchto konštrukcií, vytvoriť odporúčania pre umiestnenie, zariadenia a aplikácie rôznych druhov kontajnerov pre zber odpadových vôd vo dvore.

Napríklad je zakázané používať nádrž bez dna na zhromažďovanie nečistôt, ak objem odpadových produktov odosielaných do takého kontajnera presahuje 1 m³ za deň. V tomto prípade prírodný zemný filter a suchozemské baktérie nemôžu vyčistiť veľké množstvo odpadu, ktorý vniká do podzemných vôd a nakazí okolitú oblasť.

Umiestnenie žumpy.

V prípadoch, keď statok je len umývadlo so sprchou, ale žiadna umývačka a práčky, rovnako ako iné podobné technológie, a ľudia nežijú v dome po celú dobu, môže byť použitý na zber odpadovej nádrž s tvrdým tesné dno. Môžu byť vyrobené z betónu, tehál alebo z plastickej hmoty, s očakávaním prijímanie odpadovú vodu do 1 m³ za deň. Takéto zásobníky môžu byť umiestnené vo vzdialenosti 5 m alebo viac z obytného domu.

Zvýšenie objemu odpadových vôd vypúšťaných do žeriavov si vyžaduje zväčšenie vzdialenosti od dymu do domu. Napríklad pri kanalizačnom systéme s kapacitou až 8 m³ denne musí byť vzdialenosť od domu k nádrži najmenej 8 m.

Okrem toho pri umiestňovaní jamy treba dodržiavať nasledujúce normy:

 • z jej spodu do vodonosnej vrstvy musí byť vzdialenosť najmenej 1 m;
 • od jeho okraja po plot, obklopujúci krajinu, vzdialenosť by mala byť približne 1,5 m;
 • od jej okraja po zdroj pitnej vody (studňa alebo iné zdroje) nesmie byť menšia ako: a) 20 m - pre hlinitú pôdu lokality; b) 30 m - pre hlinitú pôdu miesta; c) 50 m pre piesočnatú pôdu.

Objem na zber odpadu

Schéma prístroja je najjednoduchšia septik.

Správny výpočet potrebnej kapacity na zber odpadových vôd z konkrétnej budovy na mieste zabezpečí dlhú životnosť. Tento objem sa vypočítava na základe priemerného objemu odpadu z životne dôležitých činností jednej osoby na deň. Táto norma sa rovná objemu 0,5 m³. Údaje získané z tohto výpočtu však nie sú vždy správne, pretože neberú do úvahy rôzne dodatočné podmienky, ktoré môžu vo väčšej miere zmeniť konečný objem odpadu v jamke.

Okrem toho pri určovaní plánovaného objemu žumpy treba pamätať na to, že pravidelne vyžaduje čistenie a čím kratší je čas medzi týmito operáciami, tým viac obyvateľov majú zbytočné výdavky a obavy.

Preto nebude zbytočné, ak pri plánovaní žeriavového zariadenia bude jeho objem plánovaný s určitým prebytkom nad odhadovaným objemom. Napríklad pre 3 ľudí, ktorí žijú v dome, je rozumné poskytnúť kapacitu jamy asi 6 m³. Ak odhadujeme nárast tohto objemu z hľadiska úspory nákladov na čistenie jamy, potom sa v závislosti od plnenia nádrže v každom prípade neplatí platba za zavolanie čistiaceho prostriedku.

Možnosti zariadenia

Vzdialenosť od akvaduktu k žumpe.

V závislosti od množstva odpadových produktov, ktoré vstupujú do jamy na jeden deň, môže byť jeho návrh:

 • bez dna, ak denný objem odpadovej vody je menší ako 1 m 3;
 • s tvrdým dnom v ostatných prípadoch.

Príkladom prvej verzie stavby jamy môže slúžiť ako obyčajný outhouse dediny WC. Táto verzia má svoje výhody a nevýhody.
výhody:

 • nízke náklady;
 • jednoduchosť inštalácie;
 • nízke prevádzkové náklady.
 • nedostatok známeho komfortu;
 • nízky zdroj spracovania odpadu;
 • prítomnosť nepríjemného zápachu;
 • prítomnosť nebezpečenstva porušenia environmentálnych požiadaviek.

Pri použití takejto konštrukcie sa odporúča nielen monitorovať vypúšťaný objem odpadových vôd, ale aj znížiť úroveň spodnej časti jamy pod úrovňou existujúceho prítoku vody, dokonca aj na hlinenej pôde miesta.

Zariadenie jímka vzduchotesné konštrukcie nad veľkým množstvom nečistôt, môže byť dosiahnuté s použitím betónových prvkov (bicykle, dno a veko k prielezu) môžu byť usporiadané v tehál alebo pomocou plastových nádob.

Schéma žumpy.

Pri konštrukcii takýchto jamiek sa odporúča:

 • Dno plavidla by sa nemalo spúšťať do hĺbky viac ako 3 m, pretože vo väčšej hĺbke nebude na dne spláchnuté odpadové vody;
 • Aby sa zabránilo explóziám jamy, je potrebné nainštalovať odvzdušňovacie potrubie (ktorého priemer musí byť najmenej 100 mm) s výstupom nad zemou do výšky najmenej 600 mm;
 • Zakryte hrdlo nádoby vekom.

Dokončená konštrukcia nádrže na zber odpadu je napojená na príslušné budovy kanalizačnými potrubiami o priemere približne 100 mm. Ak je systém na odvádzanie odpadových vôd prchavý, odpadové vody sa budú potrubím potrubím pod tlakom špeciálneho čerpadla. Ak je usporiadaný gravitačný prietokový systém, odpady cez kanalizačné potrubie budú prirodzene prúdiť cez svah potrubia smerom k jamke.

Tento sklon by mal byť rádovo 2-3 °. Pri pokladaní potrubí od budov do kapacity sa realizuje pri kladení potrubia do výkopu z 2-3 cm zo svahu na jeden bežný meter.Pre dlhú trasu kanalizačného potrubia je tento sklon korigovaný v menšom smere.

Odporúča sa, aby boli v danej oblasti položené potrubia v zemi pod prahom mrazu. Ak takáto záložka nie je možná, aby sa zaistila bežná prevádzka kanalizačného systému v zime, bude potrebné vykonať potrebnú izoláciu rúr pri pokládke do výkopu.

Takéto konštrukcie s rôznymi verziami zariadenia by mali pracovať bez poruchy a presne poskytovať požadovanú bezpečnosť pre životné prostredie, zariadenia a komunikáciu.

Vypúšťanie jamy v súkromnom dome: normy a pravidlá SNiP

Ak ste naplánovali drenážnu jamku, musíte vedieť, že táto záležitosť starostlivo monitoruje sanitárne služby a legislatíva.

Dôvodom je potenciálne ohrozenie ekológie, ktorú táto štruktúra predstavuje.

Preto skôr, ako začnete s inštalačnými prácami, musíte získať povolenie na ich vykonanie.

Vypustiť jamy vidieckeho domu

Získanie povolenia

Povolenie na výstavbu žumpy na území susediacom s domom udeľuje miestny SES.

Aby ste získali potrebný dokument, budete musieť vypracovať schému a dizajn čistiaceho zariadenia a poskytnúť ho tejto službe.

Súčasne by mal projekt plne spĺňať súčasné sanitárne normy a SNiP. Len potom ich môžu schváliť.

Miesto podľa SNIP

Po schválení na vašom súkromnom pozemku môže prísť inšpektor, ktorý bude monitorovať súlad s podmienkami projektu.

Ak sú porušené, najmä vzdialenosť od žumpy k susednému miestu nie je splnená, budete pokutovaní, veľkosť ktorej bude závisieť od závažnosti porušenia.

Z tohto dôvodu je lepšie dodržiavať pravidlá zákruty.

Umiestnenie odtokového otvoru z domu

Náklady na získanie povolenia budú pomerne nízke. Bude to približne 200 rubľov.

Ak sa otázka zaujíma, aký trest za žeriav v prípade absencie dokumentácie o povolení na to, potom sa môže pohybovať v rozmedzí 100-500 rubľov, dosahujúc niekoľko tisíc.

Normy SNiP pri navrhovaní

Prvý normatívny dokument upravujúci usporiadanie žumpy je SanPiN 42-128-4690-8.

Tiež je potrebné venovať pozornosť normám predpísaným v SNiP 30-02-97.

Ustanovujú nasledujúce pravidlá pre usporiadanie vypúšťacej jamy:

Normy SanPiN 42-128-4690-8

 • Domové úložisko odpadových vôd by sa malo nachádzať na území bezprostredne vedľa súkromného domu;
 • Vzdialenosť od žumpy k prívodu vody musí byť aspoň 10 metrov. Menšia vzdialenosť od centrálneho vodovodu nebude v SES schválená. Rovnako nemôžete umiestniť jamku bližšiu ako 20 metrov od studne alebo studne. Táto vzdialenosť medzi studňou a jamou by sa mala rešpektovať;
 • umiestniť do obytných budov a obytných budov nachádzajúcich sa na susednom území skladovacie alebo čistiace zariadenie nie menej ako 10 metrov. Ale tu tu nie je jedinečný. Ak hovoríme o normách pre umiestnenie žumpa na mieste, v niektorých redakčných kanceláriách bolo uvedené, že môžu byť umiestnené vo vzdialenosti 5 metrov od domu;
 • Vzdialenosť od systému k ploche oddeleniu dvoch pozemkov by nemala byť menšia ako 2 metre;
 • Hĺbka žumpy podľa SNIP nesmie prekročiť 3 metre. V tomto prípade by mala ostať medzi dnom a úrovňou podzemnej vody vzdialenosť 1 meter.

Vzdialenosť normy SanPiN 42-128-4690-8

Tiež sa predpokladajú dodatočné body, ktoré sa musia dodržiavať pri konštrukcii a dokonca prevádzke žumpy:

Požiadavky na vypúšťaciu jamku

 • Štruktúra musí mať uzavretý žump a zemnú časť. Tá by mala byť pevne uzavretá s vekom;
 • Je zakázané umožňovať plnenie jamy väčšie ako 35 cm od horného okraja jeho podzemnej časti;
 • žumpa sa musí čistiť, keď je naplnená. Maximálna periodicita čistenia - každých šesť mesiacov;
 • je potrebné dezinfikovať žumpa.

Dezinfekcia žumpy

dodatočne umiestnenie žumpy na mieste sú evidované v nasledujúcich dokumentoch:

Normy konštrukcie odtokového otvoru SNiP

Treba poznamenať, že vo všetkých vymenovaných normatívnych a sanitárnych normách sú požiadavky na žumpy rovnaké.

Preto nemusíte študovať veľké množstvo informácií, aby ste dostali príslušné povolenie na realizáciu pripraveného projektu.

Ako si vybrať miesto

Prvým krokom pri vytváraní projektu je umiestnenie výpustnej jamy.

Mala by sa nachádzať na najnižšej časti pozemku a mala by byť umiestnená v určitej vzdialenosti od objektov, ktoré sa tu nachádzajú.

Pravidlá pre umiestnenie žumpy na mieste prísne určujú vzdialenosť, ktorá sa musí bezpodmienečne dodržať.

Pozrime sa na túto otázku podrobnejšie:

Pravidlá umiestnenia žumpy na mieste

 • Vzdialenosť od studne k žumpe by nemala byť menšia ako 20 metrov. V tomto prípade musí byť jamka v priebehu svahu lokality pod studňou. Ak hovoríme o vzdialenosti od studne k žumpe, bude to presne to isté. To ochráni pitnú vodu pred znečistením kanalizáciou. Táto podmienka musí byť dodržaná;
 • Minimálna vzdialenosť od domu k žumpe je 5 metrov. Aby sa však predišlo problémom s SES, je lepšie ho zvýšiť na 10-15 metrov;
 • vzdialenosť od žumpy až po susedov: do plotu by nemala byť menšia ako 2 metre, do obytného domu - menej ako 10-12 metrov;
 • z diaľnice, drenážna jamy by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 3 metre. Súčasne by mal byť zabezpečený ľahký prístup k čistiarni odpadových vôd, ktorý umožňuje čistenie;
 • z prístavov možno odtokovú jamku umiestniť vo vzdialenosti 1-5 metrov. Je lepšie brať ako základ väčšiu vzdialenosť, aby sa zabránilo zničeniu budovy v dôsledku zvýšenej vlhkosti pôdy;
 • vzdialenosť do záhrady alebo záhrady by mala byť 20-30 metrov. Tým sa zachová ekologická čistota pôdy, zaručuje sa bezpečnosť plodín a rastlín, ktoré tu rastú.

Umiestnenie žumpy na lokalite

Toto sú štandardy pre drenážnu jamku v súkromnom dome.

Nie je tak ťažké ich pozorovať a robiť to nevyhnutne.

Takže sa môžete vyhnúť zbytočným problémom, vrátane legislatívy.

Sankcie za porušenie

Pri akomkoľvek porušení výstavby alebo prevádzky žeriavov sa v právnych predpisoch Ruskej federácie ukladá pokuta.

Zároveň jej veľkosť závisí od závažnosti porušenia, ako aj od počtu predtým zaznamenaných prípadov ignorovania normatívnych dokumentov.

Schéma denného objemu odpadových vôd

Normy napríklad stanovujú, že jamka s filtračným dnom môže byť vybavená len vtedy, ak denný objem odpadových vôd nepresahuje 1 m3.

V opačnom prípade majiteľ pôdy čelí pokute.

Jeho veľkosť určí súd, pretože v súdnom poriadku sa rozhodne o otázke výberu sankcie.

Malo by sa však chápať, že ide o vážne porušenie environmentálnych noriem, takže výška pokuty môže dosiahnuť niekoľko tisíc rubľov.

Studňa s dnom filtra

Ak bola sťažnosť prijatá od susedov, zistila sa skutočnosť, že došlo k porušeniu pravidiel pre prevádzku žumpy, najprv sa majiteľovi dostane varovanie s naliehavým odporúčaním na odstránenie problému.

Ak sa hygienické normy prevádzky žeriavov ďalej porušujú, hrozí riziko pokuty. Maximálna sankcia za žeriav bez dna je 500rub. (podľa Kódexu správneho deliktu Ruskej federácie, článok 6.3 Porušenie právnych predpisov v oblasti zabezpečenia sanitárneho a epidemiologického blahobytu obyvateľstva).

Jeho veľkosť sa však môže zvýšiť, najmä v prípadoch, keď majiteľ súkromnej stránky ignoruje upozornenia a sankcie, nie je prvýkrát.

Je potrebné monitorovať stav žumpy

Okrem pokuty, ktorá môže dosiahnuť 500 rubľov, súd môže uložiť povinnosť zmeniť, previesť drenážnu jamku alebo úplne ju odstrániť.

To je dôležité v prípadoch, keď je porušená vzdialenosť žumpy od susedov v súlade s SNiP.

Vzhľadom na to je lepšie začať stavbu od samého začiatku, berúc do úvahy všetky normy a vzdialenosti.

Vzdialenosť od septiku k oploteniu

V súčasnosti sa zvyšuje počet letných obyvateľov, ktorí sa snažia vybaviť kúpeľňu v dome, najmä ak navštívite zimnú letnú rezidenciu alebo vidiecky dom. A potom existuje veľká otázka týkajúca sa hygieny, inými slovami, kanalizácie. Tu sa objavuje problém výberu: vypúšťacia jímka alebo septik, čo je miestna čistiareň (VOC). Prístroj tohto zariadenia je regulovaný "stavebnými normami a pravidlami" (SNiP). Preto, ak ste nedostali príslušné povolenie, môžete lietať do pekného penny a vytvoriť nepriateľov pre seba vo forme susedov. Pretože aj taký zdanlivo malý detail ako vzdialenosť medzi septikom a plotom hrá veľkú úlohu.
Faktom je, že tento druh odvodnenia je nebezpečný pre životné prostredie aj pre domácnosť. Preto zostrojenie štandardného alebo samoobslužného zariadenia bez povolenia bude znamenať pokutu, jednoznačne a môže viesť k smrti plantáží a zaplaveniu základov. V prípade, že dom bol postavený dávno, mali by sme postupovať z reality, ale ak je stránka prázdna, dizajn VOC je jednou z pôvodných úloh.
Septik je systém potrubí s usadzovacími nádržami a šachtami určenými na odstraňovanie a filtráciu odpadových vôd zo stavebníctva. Pri navrhovaní je potrebné venovať osobitnú pozornosť objemu osadníka. Vypočíta sa na základe denného toku vody, vynásobeného minimálne tromi. Tu je potrebné poznamenať, že v lete a na jeseň sa v závislosti od regiónu počas ochranárskeho obdobia významne zvyšuje norma používanej vody. Prítomnosť kúpeľa ovplyvňuje aj spotrebu. Takže nádrž by mala byť dosť veľká.

Faktory ovplyvňujúce umiestnenie VOCs

 • terénne úľavy;
 • prítomnosť gradientov;
 • úroveň podzemných vôd;
 • poľnohospodárske budovy;
 • záhrada a iné.

Normatívne akty na inštaláciu septikovej nádrže

 • SNiP 2.04.03-85 - objednáva výstavbu vonkajšej kanalizácie;
 • SNiP 2.04.04-84 a 2.04.01-85 - rovnaké ako predchádzajúce, ale keď sa studňa alebo studňa používa na zásobovanie vodou;
 • SANPIN 2.1.5.980-00 - požiadavky na ochranu podzemných vôd;
 • SANPIN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 - o vytvorení sanitárnych zón v zariadeniach ohrozujúcich životné prostredie.

Výber miesta pre VOC

Tradičné pravidlo pre mnohých je, že čím ďalej, tým lepšie, v tomto prípade to nefunguje. Na jednej strane je to kvôli veľkosti prímestskej oblasti, na druhej strane - reliéfu a GW. Ak má lokalita sklon, musíte ju umiestniť do najnižšej časti. Na vysokej úrovni podzemnej vody - pod vodnou hladinou, aby nedošlo k jej kontaminácii. Nie poslednou hodnotou je dĺžka potrubia. SNiP odporúča inštaláciu do piatich metrov od domu.
Po prvé, uvoľní nepríjemný zápach v dome. Po druhé, chráni základy pred nadmernou vlhkosťou. Po tretie zníži náklady a zjednoduší údržbu systému. Čím dlhšia je trubica, tým je väčšia pravdepodobnosť zablokovania a v prípade spánku je oprava ťažká. Pri inštalácii je potrebné zohľadniť uhol sklonu rúr. Optimálny rozdiel medzi horným a dolným bodom na 1 meter je 20 - 30 mm. Nie päť metrov to bude 100-150 mm. Čím väčšia a menšia zaujatosť zvyšuje tvorbu blokád alebo voda sa vôbec nevyčerpá. Je tiež potrebné poznať mieru mrazu na zemi, aby sa zabránilo zamrznutiu systému v zime.
Je dôležité vedieť, že ak septická nádrž prevezme dlhú dĺžku, bude potrebné inštalovať šachty každých 5 metrov a na mieste rohových kĺbov.

Vzdialenosť medzi VOC a rôznymi položkami

SNiP jasne určuje vzdialenosť od septikovej nádrže k okolitým objektom:

 • dom - 5 m;
 • cesta - 5 m;
 • studňa - 25 m;
 • drevo - 5 m;
 • potok alebo rieka - 10 m;
 • nádrž - 30 m;
 • studňa - 50 m;
 • plynovod - 5 m;
 • pitná voda - 10 m.

Vzdialenosť od septiku k oploteniu

Jednou dôležitou otázkou je: aká by mala byť vzdialenosť od septiku k ploche? Neexistuje jednoznačná odpoveď. Formálne - aspoň 1 m (niektorí právnici tvrdia, že 2 m). Tu začína najzaujímavejšie. Uvedená vzdialenosť 1 m je špeciálny prípad, keď ani za plotom, ani pred ním nie je nič.
Ak existuje podzemná komunikácia (plyn, voda) za plotom, ktorý opúšťa ulicu, potom sa vypočítava z nich a nie zo steny. Ak sú na ploche kríky alebo stromy pozdĺž plotu, potom sú východiskovým bodom. Pri absencii plantáže sama osebe a pozdĺž plotu suseda sú plantáže, potom z nich opäť merania robia. Dokonca aj horšie okolnosti sa rozvíjajú, keď sú zviazané dva domy. Tu od najbližšieho bodu domu až po začiatok septiku by mala byť minimálne 8-12 metrov. To isté platí pre všetko ostatné: studňa, studňa, poľnohospodárske budovy atď. Z tohto dôvodu meranie z plotu v zásade nemá zmysel.
Z tohto dôvodu, a to bez súhlasu susedov a so súhlasom orgánov, ktorí vedia zákony a dostupnosť komunikácií, ani myslieť na VOC nie je nutné.

Vzdialenosť od septiku k domu

Septik je miestna čistiareň odpadových vôd, ktorá sa zvyčajne nachádza na území súkromných domov na čistenie domácich odpadových vôd. Tento dizajn je potrebný pre tých, ktorí nemajú príležitosť pripojiť sa k centrálnej kanalizácii. Je však dôležité vedieť, že nemôžete postaviť septik, kde poteší - existuje rad špecifických požiadaviek, ktoré sú dôležité, aby zvážila pred vami bude nadobudnutý materiály pre výstavbu miestnej kanalizácie. Jedným z hlavných je určitá vzdialenosť od septiku k domu. Ako to má byť?

Je možné inštalovať v blízkosti domu septik?

Prečo nemôžete postaviť septik bližšie, ako by mal byť?

Predtým, než zistíme, do akej vzdialenosti od domu by mal byť umiestnený samostatný kanalizačný systém, zistíme, prečo existujú pomerne vážne požiadavky na to a jeho umiestnenie.

Autonómny systém čistenia odpadových vôd

Faktom je, že všetky odpadové vody spadajúce do septiku z bytového domu obsahujú všetky druhy jedovatých a nebezpečných látok. Tiež to sú rôzne baktérie a mikroorganizmy. Všeobecne platí, že odpadové vody vo svojom zložení majú výbušnú zmes ľudského odpadu, zvyškov potravín, povrchovo aktívnych látok a oveľa viac. Predstavte si, že takáto nasýtená látka vo veľkom množstve padne do čistých pôd alebo podzemných vôd - čo môže viesť k nebezpečnému znečisteniu životného prostredia.

Odpadové vody obsahujú mnoho nebezpečných látok a mikroorganizmov

Odpadová voda zo septiku v prípade úniku môže poškodiť životné prostredie a nepriaznivo ovplyvniť zvieratá a rastliny, ktoré žijú v kruhu. Pri vstupe do podzemnej vody ich vypúšťajú kanalizácie z miestnych odpadových vôd. A neexistujú žiadne záruky, že nebudú spadať do samotnej vrstvy, v ktorej vy alebo vaši susedia čerpajú vodu v prípade spotreby vody zo studne. Je chybou myslieť si, že odpadové vody sú mimoriadne užitočné organické hnojivá.

Pozor prosím! Spotreba vody z prívodu vody otráveného splaškami je životne neohrozená. Takáto voda môže spôsobiť vznik rôznych závažných ochorení.

Priemyselné a komerčné znečistenie podzemných vôd

Tiež, ak septická nádrž, ktorá sa nachádza v blízkosti obytného domu, udiala netesnosť, potom môže postupne začať postupná erózia nadácie. To bude mať negatívny vplyv na stav akejkoľvek budovy.

Na základe týchto skutočností môžeme identifikovať hlavné environmentálne riziká spojené s výstavbou septikovej nádrže.

 1. Únik septiku a v dôsledku toho vstup odpadových vôd do zeme.
 2. Neočakávané čistenie septikovej nádrže alebo povodne môže viesť k transfúzii odpadových vôd cez okraj usadzovacích nádrží čistiarne a kontaminácii miesta.
 3. Prenikanie splaškov do podzemných vôd a ich znečistenie.
 4. Záplavy budov, ciest.
 5. Nepríjemný zápach, ktorý sa v prípade nesprávne usporiadanej septikovej nádrže rozšíri na niekoľko desiatok metrov.

Organizácia odvádzania odpadových vôd v súkromnom dome

Niektorí môžu začať argumentovať a hovoriť, že skôr všetci ľudia používali iba žumpy a nikto nepomyslel na nebezpečenstvo odpadových vôd. Ale skôr v kanalizácii a nedostal toľko chemikálií, a spotreba vody bola oveľa menšia. Preto aj pred asi 20 rokmi bola osobitná pozornosť venovaná dodržiavaniu sanitárnych noriem týkajúcich sa súkromných kanalizácií. Teraz v každom súkromnom dome musia byť odtoky buď nahromadené a vyčerpané, alebo vyčistené pred vstupom do prostredia.

Čističky odpadu vyčistia septik

Samozrejme, domáci septik nemá čistiť vodu o 100% - to môže len priemyselné čistiarne odpadových vôd (ako septik "Green rock"), ale aspoň bude odstrániť z vody najnebezpečnejšie suspenzie.

Pozor prosím! V prípade nárokov na prácu vašej septikovej nádrže môžete čeliť buď správnemu alebo trestnému trestu.

Normatívne dokumenty

Vzhľadom k tomu, septiky sú potenciálne nebezpečné pre blaho stavu životného prostredia v určitom mieste konštrukcie, ich montáž a inštaláciu sú regulované niekoľkými zákony, pravidlá, predpisy, požiadavky, ktoré musia byť dodržané. V opačnom prípade sa pri niektorých nepredvídaných okolnostiach nebude vyhnúť problémom so zákonom.

Tabuľka. Hlavné regulačné dokumenty, ktoré regulujú výstavbu miestnej kanalizácie.

Vzdialenosť od pivnice k žumpe: presné čísla sú na zdroji

Získajte výpočet odhadu zadarmo už dnes

 • Typ pôdy
 • Hĺbka komunikácie
 • Úroveň podzemnej vody
 • Geológia lokality
 • Výber septického modelu

Obráťte sa na zákaznícky servis.
telefonicky:

Alebo vyplňte formulár
a budeme vás kontaktovať čo najskôr

Máte nejaké návrhy alebo želania?
Napíšte nášmu riaditeľovi

Oficiálni zástupcovia spoločnosti Mos-Septic v regiónoch

Vzdialenosť od pivnice k žumpe podľa SNIP a ďalších údajov si môžete pozrieť na webových stránkach spoločnosti

13 fatálnych chýb pri výbere septikovej nádrže

Pozrite si video

A v ktorom štáte žijete?

Evolúcia kanalizácie

Rozhodnete sa, v ktorom storočí budete žiť

Ktorá kanalizácia sa má inštalovať
na pozemku?

380 modelov septikov na sklade

 • TOPAS-C
  Biologické čistiace stanice
 • TOPAS
  Biologické čistiace stanice
  nová generácia
 • Bio-Deck
  Biologické čistiace stanice
 • Genesis

Biologická čistiaca stanica
nová generácia

 • Unilos Astra
  Biologické čistiace stanice
 • Evrolos
  Biologické čistiace stanice
 • Kolo Vesi
  Stanice na mechanické a biologické čistenie
 • Septic Tver
  Biologické čistiace stanice
 • TOPAERO
  Biologické čistiace stanice
 • Kolo Ilma
  Stanice na mechanické a biologické čistenie
 • Eco-Grand
  Biologické čistiace stanice
 • Septiky s následnou úpravou pôdy
 • Kumulatívne septiky
 • pivnice
  polypropylén
 • Voľný výpočet nákladov na inštaláciu!

  Vypočítajte odhadované náklady na septik s ohľadom na inštaláciu

  Povinné štádia septického inštalovania

  Špecialista na bezplatný odlet

  Kvalifikovaný zamestnanec príde na vašu stránku bezplatne a na mieste vykoná potrebné merania, výpočty a poskytne kompetentnú radu.

  Vlastná služba

  Rýchlo vyriešime všetky problémy, ktoré vznikli v procese vykorisťovania. Nikdy nebudete musieť hľadať službu "na strane".

  Sme presvedčení o kvalite našich produktov a služieb. Preto poskytujeme záruku 3 roky pre všetky typy septikov a všetku prácu.

  Inštalácia počas celého roka

  Naše rozsiahle skúsenosti s montážnymi prácami za akýchkoľvek klimatických podmienok vám umožnia inštalovať zariadenia za akéhokoľvek počasia, kedykoľvek počas roka.

  Zapnite kľúč na 1 deň

  Štandardná inštalácia septiku našimi špecialistami trvá 1 deň. Pri jednotlivých (veľmi ťažkých) prípadoch je inštalácia oneskorená až na tri dni.

  Všetky septiky sú vždy k dispozícii

  Celý rad septikov je v sklade spoločnosti a je pripravený na okamžitú dodávku. Nemusíte čakať na doručenie od výrobcu.

  Starajte sa o svoju krajinu

  Inštalácia septických nádrží prebieha bez použitia veľkého stavebného vybavenia, ktoré vám umožní udržať vašu záhradu v pôvodnej podobe.

  17,5% našich klientov je na odporúčaniach

  V 95 prípadoch zo 100 inštalácií sa vykonáva bez špeciálneho zariadenia

  Vaša krajina zostáva v pôvodnej podobe

  • Všetci pracovníci prechádzajú
   osvedčenia a odbornej prípravy
   každých 6 mesiacov
  • Majú občianstvo Ruskej federácie

  Dodáme si septik priamo z továrne

  Certifikáty zaručujú kvalitu služieb a produktov o 100%

  Získajte zadarmo
  dodávka septiku
  priamo z továrne

  5 jednoduchých krokov k vašej pohode

  1. Zavoláte alebo odídete
   aplikácie na webe
  2. Manažér s vami dohodne čas a dátum návštevy inžiniera
  3. Inžinier vám ponechá a vypočíta odhad s prihliadnutím na vlastnosti lokality
  4. Montáž kanalizačnej siete na 7,5 hodiny vykonáva kvalifikovaný tím
  5. Vychutnajte si pohodlie vášho vidieckeho domu a relaxujte na čerstvom vzduchu
  • 1. deň
  • 2. deň
  • Deň 3
  • pohodlie
   na mnoho rokov

  Spoločnosť Mos-Septic vykonáva ďalšie práce!

  • Vŕtanie, zásobovanie vodou
  • Dokončenie
  • kúrenie
  • Inštalatérske a vnútorné inštalácie

  Nechajte žiadosť o balík prác a získajte ďalšiu zľavu

  Stále máte otázky?

  Na vaše otázky odpovedá Timur Isyakaev

  Navštívte

  OOO "Mos-septiky". Tešíme sa na vás na adrese:
  m. Ryazansky Prospect, st. Zelenodolskaya, 3k2, z. 1222

  Aká by mala byť vzdialenosť od studne k septikovej nádrži, pravidlá umiestnenia septikovej nádrže

  Konštrukcia septických nádrží a ich výkonnostné charakteristiky majú pomerne málo výhod, ktoré sa hovoria takmer všade. To je spôsobené charakteristikami materiálov používaných pri výrobe, jednoduchou inštaláciou a vysokou účinnosťou čistenia odpadových vôd. Používanie septikov však stále poskytuje možnosť vplyvu na životné prostredie. Pri navrhovaní územného plánu mimo mesta je potrebné venovať pozornosť vzdialenosti od studne až po septik. Zvážte všetky vlastnosti umiestnenia septiku na mieste vidieckeho domu.

  Základné pravidlá umiestnenia septikovej nádrže

  Zvážte dôležitosť správnej inštalácie systému a jeho umiestnenia na mieste. Pre to môžete zvážiť:

  • Normatívne dokumenty vytvorené na reguláciu problematiky septikovej nádrže inštalácie.
  • Hygienické normy by sa mali brať do úvahy aj pri výpočte polohy nádrží na filtráciu a rozklad odpadových vôd.
  • Pravidlá výstavby umožňujú vylúčiť možnosť poklesu pôdy a porušenie integrity systému, čo môže mať veľmi katastrofálne dôsledky.

  Plán na inštaláciu septiku na mieste

  Mnohé body týkajúce sa vytvorenia samostatného kanalizačného systému sú uvedené v uvedených dokumentoch.

  Aké objekty sa berú do úvahy pri umiestňovaní septikovej nádrže?

  Pri projektovaní lokality sa berie do úvahy umiestnenie septiku. Na lokalite môžete identifikovať niekoľko významných objektov, ktoré určujú umiestnenie septiku:

  1. Dobre alebo dobre. Takmer všetky súkromné ​​pozemky nemajú centrálny vodovod, čo určuje potrebu vytvoriť studňu a dobre. Treba mať na pamäti, že kvalita vody môže byť ovplyvnená prítomnosťou nečistôt v podzemných vodách, kde môžu za istých okolností vstupovať kanalizácie.
  2. Septik by nemal byť umiestnený v blízkosti domu. To je spôsobené tým, že takéto úzke usporiadanie môže mať nepriaznivý vplyv na hustotu pôdy pod základom.
  3. Plot, komunikačné vedenia a ďalšie objekty na mieste by mali byť umiestnené aj mimo septiku.

  Septik by nemal byť umiestnený blízko domu, mal by byť tiež vzdialený od plotu a komunikačných línií. Zvláštna pozornosť sa venuje umiestneniu septikovej nádrže vzhľadom na studňu

  Takéto odporúčania umožňujú vylúčiť možnosť chyby pri navrhovaní pozemku.

  Výber vzdialenosti od studne k septikovej nádrži

  Pri výbere vzdialenosti, v ktorej bude umiestnená septiková nádrž vzhľadom na studňu alebo vrt, treba venovať pozornosť potrebe znížiť pravdepodobnosť presakovania odpadových vôd. V opačnom prípade voda môže nielen ochutnať nepríjemné alebo vôňu: organické látky sú spracované kvôli veľkému počtu baktérií, ktoré pri požití môžu spôsobiť rôzne druhy chorôb.

  Niektoré septiky sú absolútne hermetické, to znamená, že odstraňovanie recyklovanej organickej hmoty nie je zabezpečené. Avšak všetko nie je večné a existuje malá šanca narušiť integritu systému. Preto pri inštalácii akéhokoľvek typu tesniaceho materiálu by ste sa mali snažiť označiť ho čo najviac od zdroja pitnej vody.

  Minimálna vzdialenosť, na ktorej je septický priestor umiestnený vzhľadom na studňu, je 20 m. Ale optimálna vzdialenosť je 50 m.

  Odporúčania na výber vzdialenosti od septikovej nádrže k zdroju pitnej vody zahŕňajú:

  1. Minimálna vzdialenosť je 20 metrov. Nedoporučujeme umiestňovať septiky s vysokou tesnosťou bližšie.
  2. Optimálna vzdialenosť je 50 metrov. Ale ak to podmienky dovolia, potom môžete zväčšiť vzdialenosť.

  Dôležitým bodom je vzdialenosť, z ktorej je dom umiestnený zo zdroja pitnej vody. Je to spôsobené tým, že pri odstraňovaní septikov je podstatne zvýšená dĺžka diaľnice. Veľká dĺžka diaľnice môže spôsobiť rôzne stagnácie a výrazne zvyšuje náklady na inštaláciu.

  Čo ovplyvňuje hĺbku umiestnenia

  Ďalším dôležitým bodom je hĺbka, v ktorej sa nachádza septik. Zvýšenie indikátora umožňuje:

  • Uľahčenie vstupu odpadových vôd do nádrže.
  • Chráňte septickú nádrž pred vonkajšími vplyvmi.
  • Zložitá inštalačná práca.
  • Zvýšte náklady na inštalačné práce.
  • Skomplikuje proces údržby.

  Je dôležité prehĺbiť septickú nádrž takým spôsobom, aby sa odpadová voda dostala bez oneskorenia

  Je dôležité umiestniť septik do takej hĺbky, aby odpadová voda rýchlo, bezodkladne, vstúpila do septikovej nádrže.

  S malou plochou pozemku

  Odporúčania týkajúce sa skutočnosti, že septik by mal byť umiestnený vo vzdialenosti asi 50 metrov od zdroja pitnej vody, je ťažké pozorovať v prípade, že lokalita nemá veľkú plochu. Tento problém môžete vyriešiť iba použitím systému s vysokou integritou. Nie je možné umiestniť septik za miesto, pretože ide o porušenie všetkých stanovených noriem. Je to spôsobené tým, že opravy vykonané v blízkosti miesta môžu viesť k poškodeniu septikovej nádrže.

  Sanitárne normy pre súkromné ​​domy - garant bezpečného pohodlného bývania

  Vo väčšine prípadov súkromný developer samostatne zabezpečuje dodávky vody, kanalizácie a kanalizácie. Prijímateľom špinavých odpadových vôd je septik, ktorý je vyrobený z betónových krúžkov. To môže byť tiež v tvare jamy, lemované s tehál, rozmazané s hlinkou. Praktickejšie majitelia zabezpečujú septik pomocou špeciálnych uzavretých kontajnerov, ktoré zabezpečujú zachovanie čistoty prostredia. Ale v tomto prípade sú povinní dodržiavať pravidlá umiestnenia takýchto zariadení. Všetky tieto pravidlá sú upravené spolkovým zákonom z 30.03.1999 N 52-FZ "Na sanitárne-epidemiologické blahobytu obyvateľov" a dodržiavanie Kódexu SP 30-102 - 99 "plánovanie a rozvoj oblasti nízkopodlažné bytovej výstavby" Všetky tieto sanitárne normy pre súkromné ​​domy podliehajú povinnému dodržiavaniu.

  Normy pre umiestnenie hraníc budov v súkromnom vlastníctve domov

  Existuje tiež povinnosť dodržiavať určité štandardy v usporiadaní záhrady: výsadba ovocných stromov a bobuľovitých kríkov. Veľké stromy by mali byť vysadené nie menej ako 5 metrov od steny súkromného domu. Alebo na hraniciach plotu, ktorý oddeľuje vaše stránky z priľahlých, musia byť oddelené od 3 metre, od stožiarov a stĺpov elektriny o 1 -. 1,5 m Seeds a ďalšie kríky môžu byť zasadené vo vzdialenosti 1,5 metra od obytných budov a 1 m.. z plotu alebo hranice.

  Zodpovednosť za porušenie sanitárnych noriem

  Ak sa porušia hygienické normy pre súkromné ​​domy, za to je poskytnutá administratívna zodpovednosť. Ak by sa nezhody so susedmi ako zlého uhla pohľadu umiestnenia hygienickým zariadením a hygieny alebo ekonomických a iných stavieb, pre začiatok, môžete požiadať okresnej správy so žiadosťou o vyriešenie problému. Ak takéto rušenie nepomohlo, môžete bezpečne prejsť na súd s vyhlásením o nároku, v ktorom by ste mali určiť, ktoré parametre umiestnenia objektov sú porušené. Ako dôkazovú základňu môžete použiť plán lokality a budovy na nej s povinným uvedením hraníc a vzdialeností. Môžete tiež objednať kópiu technického pasu susedného priestoru v ZINZ.

  Vzhľadom na to, že proces je veľmi zdĺhavý, je možné požiadať prokuratúru o rýchlejšie opatrenia s cieľom overiť dodržiavanie federálnych právnych predpisov týkajúcich sa umiestnenia budov a kanalizačných systémov v susedstve. Takéto opatrenie je najúčinnejšie, ak máte dôkaz o poškodení spôsobenom porušovaním sanitárnych noriem bezohľadnými susedmi. Môže ísť o analýzu pitnej vody, fotografiu zjavných odtokov zo susedného pozemku a ďalšie fakty o okolnostiach prípadu.  Nasledujúci Článok
  Čo robiť, ak je toaleta upchatá toaletným papierom