Spájkovanie polypropylénových rúrok vlastným príkladom - inštrukcia


Schopnosť zbierať potrubia sama osebe je nepochybným plusom polypropylénových výrobkov. Pomocou pohodlného a ľahkého materiálu môžete rýchlo vybudovať vlastnú kanalizáciu, opraviť a modernizovať zásobovanie vodou. Hlavnou vecou je vedieť, ako sa vytvárajú spojenia. Súhlasíte, je to dôležitá súčasť práce, ktorá je zodpovedná za bezproblémovú prevádzku.

Ponúkame vám podrobné informácie o tom, ako spájkovať polypropylénové rúry. Informácie, ktoré ponúkame, pomôžu vybudovať spoľahlivú komunikáciu.

U nás nájdete postupný opis spôsobov pripojenia PP potrubia spájaním a vyčíslovaním technických odtieňov. Pre vizuálne vnímanie je článok doplnený o grafické aplikácie a video-vedenie.

Spájkovanie potrubí z polypropylénu

Spájkovanie sa uskutočňuje v dôsledku výrazných termoplastických vlastností materiálu. Polypropylén zmení pri zahriatí - získa stav ako plastelíny.

Všeobecný opis technológie

Vrátenie materiálu do podmienok bežného teplotného pozadia napomáha stuhnutiu jeho štruktúry do normálneho stavu. Tieto vlastnosti sa stali hlavnou technológiou spájkovania, ktorá sa v technickom jazyku nazýva - polyfúzne zváranie.

V praxi sa používajú dva spôsoby spájania zváraných častí:

Prvá zváracia technika ukazuje, ako je možné spájkovať polypropylénové rúry pomocou tvarovaného kusa - spojky alebo rúrky s väčším vonkajším priemerom. Zvyčajne táto metóda spájkuje plastové rúrky, ktorých priemer nepresahuje 63 mm.

Princíp zvárania dvoch častí v tomto prípade je založený na tavení časti potrubia pozdĺž vonkajšieho obvodu a časti spojky nad vnútornou oblasťou. Potom obe časti pevne zapadajú.

Druhá metóda - priamy kontakt, je založená na rovnakom princípe tavenia malých plôch plastových rúrok s ich následným ukotvením. Avšak v tomto variante dva rúrky rovnakého priemeru vyčnievajú spájacie spoje a sú spojené koncovými povrchmi. To na prvý pohľad jednoduchá metóda spájania polypropylénu vyžaduje vysoko presné obrábanie spojov a presnú inštaláciu dvoch častí pozdĺž osí počas ich priľnutia.

Spolu s uvedenými "horúcimi" technológiami sa praktizuje aj technika "studenej" adhézie. Tu ako aktívna spájkovacia zložka sa používa špeciálne rozpúšťadlo, ktoré zmäkčuje štruktúru polypropylénu. Avšak vysoká popularita tejto metódy sa nelíši.

Spájkovacie stroje na zváranie rúrok

Spôsob spájania a priama technika vyžadujú spájkovanie plastových rúr so špeciálnymi zváracími strojmi. Konštruktívne je spájkovacia technika niečo ako elektrická žehlička. Základom zariadení je masívny kovový vykurovací prvok, na ktorom sú namontované odnímateľné príchytky - kovové polotovary rôzneho priemeru.

Pod tupým zváraním je konštrukcia spájkovacieho zariadenia veľmi zložitá. Typicky táto technika zahŕňa nielen vykurovacie teleso, ale aj systém na zarovnanie zváraných častí. Zariadenie na priame zváranie, ako aj samotná technológia, sa spravidla zvyčajne používa v domácej sfére. Prioritou je použitie priemyselnej sféry.

Okrem spájkovačov bude master tiež potrebovať:

 • nožnice na polypropylén (rezačky rúrok);
 • ruleta;
 • štvorcová konzola;
 • holiaci strojček (pre rúry s výstužou);
 • značka (ceruzka);
 • prostriedky na odmasťovanie povrchov.

Keďže práca sa vykonáva na vysokoteplotných zariadeniach, je potrebné nosiť na rukách tesné pracovné rukavice.

Postup pri zváraní polypropylénu

Dôležité upozornenie! Práca na zváraní polymérnych materiálov by sa mala vykonávať v podmienkach dobrého vetrania miestnosti. Pri zahrievaní a roztavení polymérov sa uvoľňujú toxické látky, ktoré majú v určitej koncentrácii vážny vplyv na ľudské zdravie.

Prvým krokom je príprava na prácu:

 1. Na plošine ohrievača nastavte polotovary s požadovaným priemerom.
 2. Regulátor teploty spájkovačky je nastavený na 260 ° C.
 3. Pripravte príslušné časti (značka, skosenie, odmasťovanie).
 4. Zapnite spájkovaciu stanicu.
 5. Počkajte na nastavenú prevádzkovú teplotu (zapnite zelený indikátor).

Konjugované časti (potrubné spojenie) sa súčasne umiestňujú na polotovary spájkovacej stanice. V tomto prípade je polypropylénová rúrka vložená do vnútornej oblasti jedného polotovaru a spojenie (alebo zásuvka tvaroviek) na vonkajší povrch druhého polotovaru.

Zvyčajne sú konce rúrky vložené pozdĺž hranice predtým označenej čiary a spojka je tlačená na doraz. Vynikajúce z polypropylénových dielov na predhriatych diskoch, treba mať na pamäti dôležitú nuanciu technológie - čas starnutia.

Vzhľadom na nedostatočnú udržiavanie času existuje riziko dosiahnutia nízkeho stupňa difúzie materiálu, čo ovplyvní kvalitu križovatky. Ak je doba ohnutia príliš vysoká, vedie to k deformácii štruktúry časti a tiež nezaručuje kvalitatívnu priľnavosť. Odporúča sa použiť tabuľku, ktorá označuje optimálny čas pre potrubia s rôznymi technickými parametrami.

Časový spájací čas pre polypropylénové rúry

Po držaní dielov na polotovary po optimálnu dobu sú tieto odstránené a rýchlo spojené s vyhrievanými časťami. Dokovacia procedúra musí byť vykonaná presne, rýchlo (podľa času v tabuľke), pri dodržaní nastavenia spájaných častí. Je povolené vykonať menšie úpravy pozdĺž osí (v priebehu 1-2 sekúnd), ale je neprijateľné otáčať jednotlivé diely vzhľadom na druhú.

Treba poznamenať, že indikovaný čas spájania všetkých polypropylénových rúr môže byť nastavený v závislosti od výrobných podmienok a indikátorov materiálu. Napríklad, ak sa inštalácia vykonáva pri teplotách nižších ako 0 ° C, prirodzene sa uvedené normy prirodzene zvyšujú na 50% menovitej hodnoty. Pre každú individuálne odobratú neštandardnú podmienku sa vykurovací čas vyberie metódou skúšobného spájkovania.

Pripojenie potrubí s spájkovaním s výstužou

Zvážte, ako správne spájkovať vystužené polypropylénové rúry. Ochranný materiál je povinný odstrániť. Prítomnosť vystuženej vrstvy (hliníkovej fólie) v štruktúre rúr vyžaduje dodatočné zahrievanie. Ale to nie je hlavná vec.

Zvyčajne majú takéto výrobky zväčšený priemer a nespĺňajú štandardné trysky spájkovacej lišty. Musia byť vyčistené pred procesom spájkovania. Výnimkou sú rúry vystužené sklenenými vláknami. Spájajú sa štandardne.

Vzhľadom na rozmanitosť technológií na vystuženie polypropylénových rúr sa používajú rôzne spôsoby spracovania pred spájkovaním. Zvyčajne sa na odstraňovanie škrabáka používa škrabka.

Tento názov má špeciálne zariadenie vo forme kovového puzdra s nožmi. Kanál sa umiestni na koniec potrubia, ktorý sa má spájať, a otáčavé pohyby okolo osi potrubia vyčistí vystuženú vrstvu na čistý plast.

Ak je vystužená vrstva umiestnená v strednej časti steny plastového potrubia, je tu rozumnejšie použiť iný nástroj - ochranný prvok z plastových rúrok.

Prístroj sa od šijacieho stroja veľmi nelíši, s výnimkou umiestnenia a konštrukcie rezných prvkov. Po ošetrení koncovou koncovou koncovou časťou konca rúrky sa na konci koncového dielu vyrovná a hĺbka 2 mm po celom obvode je vyrezaná časť vystuženej vrstvy. Takéto spracovanie umožňuje vykonať spájkovanie bez defektov.

Vplyv chýb na kvalitu zvárania

Pomalé, starostlivo posúdené akcie sú zárukou proti chybám, ktoré nemôžu spôsobiť všetku prácu. Zoberte do úvahy všetky detaily technológie spájkovania a neodchyľujte sa od nich v jednom kroku.

Bežné chyby, ktoré spôsobujú chybné zostavy inštalovanej vodovodnej siete z propylénu:

 1. Povrch trubice nebol vyčistený z tukovej fólie.
 2. Uhol rezu príslušných častí sa líši od hodnoty 90 °.
 3. Voľné upevnenie konca rúrky vo vnútri armatúry.
 4. Nedostatočné alebo nadmerné zahriatie zváraných častí.
 5. Neúplné odstránenie spevnenej vrstvy z potrubia.
 6. Korekcia polohy častí po nastavení polyméru.

Niekedy na vysoko kvalitných materiáloch nadmerné vykurovanie nedáva viditeľné vonkajšie chyby. Avšak deformácia je vnútorná, keď roztavený polypropylén zatvára vnútorný priechod potrubia. V budúcnosti takýto uzol stráca svoju účinnosť - rýchlo upcháva a zabraňuje priebehu vody.

Ak sa úberový uhol koncových častí líši od 90 °, v momente spojenia detailov konce rúrok ležia v skosenej rovine. Vyrovnáva sa súčiastky, ktoré sa stávajú viditeľnými, keď už bola namontovaná línia niekoľko metrov. Často z tohto dôvodu musíte znova zopakovať celý web. Najmä pri kladení rúr v stroboskopoch.

Nízka kvalita odmasťovania kĺbových povrchov podporuje tvorbu "ostrovčekov odmietania". V takýchto bodoch sa polyfúzne zváranie nevyskytuje vôbec alebo sa vyskytuje čiastočne. Chvíľu trvajú také potrubia s takouto poruchou, ale v každom okamihu sa môže vytvoriť spád. Časté sú tiež chyby spojené s voľnou montážou rúrky vo vnútri armatúry.

Podobný výsledok ukazujú zlúčeniny vyrobené s neúplným čistením vystužujúcej vrstvy. Spravidla je na vysokotlakových potrubiach umiestnená rúrka s výstužou. Zvyšková hliníková fólia vytvára v spájkovacej oblasti bezkontaktnú zónu. Táto zóna sa často stáva kanálom, cez ktorý je voda vytlačená.

Hrubá chyba je pokus opraviť zvárané prvky s posúvaním okolo osi vzájomne voči sebe. Takéto opatrenia dramaticky znižujú vplyv zvárania z polyfúzneho zvárania. Napriek tomu sa v niektorých bodoch vytvorí hrot a dosiahne sa tzv. "Lepkavosť". S malou snahou prelomiť "prichytenie" udržuje spojenie. Avšak, ak ste pripojenie pod tlakom, hrot sa okamžite rozpadne.

Užitočné video k téme

Odborníci majú vždy niečo naučiť sa. Ako pracovať s polypropylénom, môžete vidieť v nasledujúcom videu:

Montovať potrubia z polymérov ich spájkovaním "na horúcom" - pohodlnú a obľúbenú techniku. Úspešne sa používa v podmienkach inštalácie komunikácií, a to aj na úrovni domácnosti. A ľudia môžu využiť túto metódu zvárania bez skúseností. Hlavnou vecou je správne pochopiť technológiu a zabezpečiť jej presné vykonanie. A technologické vybavenie je možné kúpiť lacno alebo prenajať.

Spájkovanie polypropylénových rúrok rukou

Nedávno sa tradičné liatinové a oceľové potrubia čoraz častejšie nahrádzajú modernými výrobkami z chemického priemyslu - polyvinylchloridom a polypropylénom a rúrkami. Ale nové materiály vyžadujú inú technológiu spojenia potrubia a najúčinnejším v tomto prípade je spájkovanie.

Spájkovanie polypropylénových rúrok rukou

Venujte pozornosť! Teplota spájkovania, ktorá ovplyvňuje kvalitu spojenia, závisí od veľkosti výrobkov - to vidíte v nasledujúcej tabuľke.

Obsah pokynov krok za krokom:

Krok 1. Výber propylénových rúrok

Krok 1. Voľba tohto alebo toho zdrojového materiálu priamo závisí od budúceho označenia. Hlavným kritériom rozdelenia je maximálna prípustná teplota pracovného média. V tejto súvislosti sú k dispozícii potrubia pre zásobovanie teplou, studenou a zmiešanou vodou.

Krok 2. Príslušenstvo sa potom vyberie. Zvyčajne sa PP potrubia používajú pri dodávke vody, preto sa na to budeme sústrediť pri práci.

Kovanie pre polypropylénové rúry

Na určenie presného počtu potrebných potrubí a príslušenstva sa meria miestnosť a vypracuje sa jej približný plán. V druhom z nich sú uvedené rozmery budúcej cesty a všetky jej prvky.

Po zakúpení všetkých komponentov môžete prejsť do ďalšej fázy.

Etapa 2. Potrebné vybavenie

Princíp spájkovania spočíva v ohriatí koncov pripojených rúrok na požadovanú teplotu a následnom zafixovaní. K tomu potrebujete špeciálne zariadenie - zváracie zariadenie.

Môžu byť tri typy:

 • s ručným ovládaním - používané pre rúry ø1-2,5 cm, rôzne výrobky vyžadujú rôzne príchytky;
 • poloautomatické prístroje;
 • automatické modely.

Spájkovačka pre polypropylénové rúry s valcovou plošinou

Spájkovačka pre polypropylénové rúry

Okrem prístroja budú práce vyžadovať:

Nožnice na rezanie polypropylénových rúrok

Odizolovanie polypropylénových rúrok

O výbere trysiek

Trysky pre spájkovacie stroje na spájkovanie plastových rúrok

Vykurovacie dýzy musia zodpovedať prierezu potrubí, ktoré sa majú pripojiť. Preto je potrebné venovať pozornosť niektorým parametrom:

 • sila;
 • zachovanie tvaru pri teplotných rozdieloch;
 • tepelná vodivosť.

Väčšina zváracích strojov je okamžite kompatibilná s niekoľkými rôznymi tryskami, čo je veľmi výhodné na usporiadanie zložitých diaľnic.

Každá tryska má dva konce naraz: jeden na zahrievanie vonkajšieho povrchu výrobkov a druhý na vnútorné. Všetky trysky sú pokryté teflónovým postrekom, čo zabraňuje prilepeniu roztaveného rozprašovania. Rozmery dýz sa pohybujú v rozmedzí od 2 cm do 6 cm, čo sa úplne zhoduje s bežnými a rúrkovými časťami.

Spájkovanie polypropylénových rúrok rukou

Spájkovanie polypropylénových rúrok rukou

Keď je plán vytvorený a všetky súčasti sú zakúpené, len starostlivo vyčistite miestnosť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prachu, pretože aj tie najmenšie častice, ktoré sa usadzujú na švíkoch, môžu ľahko narušiť napätie.

Hĺbka ponoru

Najskôr sa tryska vloží do zásuvky, po ktorej sa prístroj zapne. Ďalšie činnosti závisia od zvolenej metódy spájkovania, preto ich podrobnejšie zvážime (techniky).

Metóda číslo 1. Difúzne spájkovanie

Pri použití tejto technológie zvárania sa materiál častí, ktoré sa majú spojiť, pretína do seba a po ochladení tvorí monolitický prvok. Jedna z najbežnejších metód spracovania, ktorá je však prijateľná len pre homogénne materiály.

Venujte pozornosť! V tomto prípade teplota spájkovania dosiahne 265 ° C. Pri tejto teplote sa polypropylén topí.

Video - difúzne spájkovanie PP potrubí

Metóda číslo 2. Vyhladzovanie spájkovania

Pri zváraní spôsobom sokety sa používajú zváracie stroje s iným prierezom trysiek. Samotný postup vyzerá dosť jednoducho.

Krok 1. Najskôr odrežte časti potrubia požadovanej dĺžky. Je dôležité, aby sa rezanie uskutočňovalo výlučne v pravom uhle.

Krok 2. Konce výrobkov sa čistia holiaci strojček (ak používate spevnené rúry).

Konce výrobkov sa vyčistia holiaci strojček

Krok 3. Konce sa vkladajú do trysky zodpovedajúcej časti, zohrievajú sa na teplotu topenia a pripoja sa.

Venujte pozornosť! Je mimoriadne dôležité, aby pri ochladzovaní rúrok nezmenila ich poloha.

Metóda číslo 3. Pálenie spájkovanie

Priemyselné prístroje na tupé zváranie plastových rúrok

Táto metóda je užitočná pri pripojení rúr s veľkým priemerom. Rovnako ako v predchádzajúcich verziách, potrubia sú rezané na požadovanú dĺžku a konce sú starostlivo vyčistené.

Potom sa spojenie zahrieva takzvaným zváracím zrkadlom, po ktorom sa prvky husto spoja. Sila uzlu, dosiahnutá v tomto prípade, by nemala byť nižšia ako samotné produkty.

Metóda číslo 3. Spojovacie spájkovanie

Pomocou spojovacieho spôsobu zvárania sa medzi prvkami, ktoré sa majú spojiť, vloží prídavná časť - spojka. Zahrievanie sa vyskytuje rovnakým spôsobom, iba časti hlavnej línie sú ohrievané, ale iba prvky spojenia.

Metóda číslo 4. Polyuzionové spájkovanie

Variácia difúznej technológie, vyznačujúca sa tým, že sa roztaví iba jeden z dvoch prvkov.

Metóda číslo 5. "Studené" spájkovanie PP potrubí

Spájkovanie PP potrubia za studena

Táto metóda zvárania zahŕňa nanášanie špeciálneho lepidla na pripojené potrubia. Je charakteristické, že použitie "studeného" zvárania je prípustné iba v tých linkách, v ktorých je pracovný tlak nevýznamný.

Na oboch rezoch naneste lepidlo "Zváranie za studena" a tesne stlačte okraje spolu, držte ich 15 sekúnd

Kontrola kvality

Pri prehriatí alebo pripojení potrubia s malým priemerom existuje riziko vzniku usadenín na vnútornom povrchu. Tieto prítoky zabránia voľnému pohybu pracovnej tekutiny počas prevádzky.

Aby ste tomu zabránili, je potrebné skontrolovať pripojenie takýchto chybných oblastí. Miesto pripojenia musí byť očistené, a ak vzduch prechádza neobmedzene, zváranie má definitívne veľmi vysokú kvalitu.

Hrot polypropylénových rúrok

Venujte pozornosť! Potom je potrebné skontrolovať tesnosť spojenia - kvôli tomu prechádza malé množstvo vody cez zvárané prvky.

Dôležité pravidlá pre spájkovanie polypropylénu

Pre kvalitné a vzduchotesné pripojenie musíte dodržiavať určité pravidlá.

 1. Zariadenie musí byť vždy v prevádzkovom stave. V tomto prípade budete musieť stráviť maximálne päť minút na zváranie novej stránky.
 2. Keď sa plast ztuhne, prvky, ktoré sa majú spojiť, musia byť nepohyblivé. Optimálnou možnosťou bude mechanická fixácia, napríklad svorky. Ak je šev vystavený aj najmenšiemu nárazu, tesnosť bude už pretrhnutá.
 3. Obidva prvky musia byť súčasne vykurované.

Obidva prvky musia byť súčasne vykurované

Spájkovanie PP potrubí v zložitých oblastiach

Na otázku, aký je hlavný problém pri usporiadaní plastového potrubia, každý odborník odpovie: spájkovanie na ťažko dostupných miestach. Na vykonanie tohto postupu je štruktúra rozdelená na niekoľko častí.

Najskôr je namontovaná nepríjemná veľká plocha. Je žiadúce ju vytvoriť samostatne a až potom ju nainštalovať na stacionárne miesto.

Potrubia potrubia pre zásobovanie vodou

Po odstránení problému sa nainštalujú menšie a podľa toho aj ľahko inštalovateľné prvky. Táto udalosť by mala mať minimálne dve osoby.

Video - Inštalácia v ťažko dostupných miestach

Typické chyby pri spájkovaní plastových rúrok

 1. Neštandardné časti. Ak by boli zistené vadné potrubia alebo spájacie spojky (s prasklinami, nečistotami, zlomenými geometrickosťami), mali by sa vymeniť, pretože spôsobia zlé spojenie.
 2. Použitie komponentov od rôznych výrobcov. Každá spoločnosť pracuje s vlastnými normami a normami, takže jej potrubia sú vhodné výhradne pre svoje príslušenstvo. Aj podrobnosti sa môžu líšiť chemickým zložením. To všetko má priamy vplyv na kvalitu zvárania, z tohto dôvodu musia všetky komponenty nutne kúpiť jednu značku.
 3. Prehriatie dielov. Táto chyba môže byť zaznamenaná voľným okom - potrubie je zmäkčené a nebude inštalované v spojke bez deformácie.
 4. Zváračka je mierne teplá. V tomto prípade je pravdepodobné, že ani spoľahlivé pripojenie nebude fungovať. Možno, najskôr bude plynovod fungovať normálne, ale skôr alebo neskôr dôjde k netesnosti. Aby ste tomu zabránili, prístroj by mal mať na vykurovanie päť až desať minút a počas prevádzky ho neodpojujte od siete.
 5. Použité príslušenstvo. Ako už bolo uvedené, ak je armatúra voľná, mala by sa odstrániť. Je neprijateľné ho opätovne použiť.

Upevnenie rúry pomocou zámku

Upevnenie rúry pomocou zámku

Video - Spájkovacia technika pre PP rúrky

výsledok

Skúsenosti v spájkovaní PP potrubia prídu s časom. Tu nie je nič zložité, hoci najskôr sa zhorší niekoľko spojov a jeden alebo dva desiatky metrov rúr. A to nie je strašidelné, pretože nie sú tak drahé. aspoň autonómia od inštalatérov je drahšia.

Nikolai Zhuravlev šéfredaktor

Autor publikácie 03/03/2015

Páčia sa vám článok?
Uložte, aby ste nestratili!

Ako správne spájkovať vykurovacie a vodovodné potrubia z polypropylénu

Cena potrubí a tvarovky z polypropylénu (skratka - PPR) je výrazne nižšia ako iné polymérne materiály. Existuje možnosť dosiahnuť dvojité úspory - spájanie vodovodnej siete a vykurovanie.

Podstata problému: Internet uverejnil veľa inštrukcií a video o pripojení potrubia izolovane od skutočných podmienok inštalácie. Prenajímateľ sa učí, ako správne zvárať tvarované prvky na stôl, ale nepozná jemnosť položenia a ukotvenia hotových plôch. Navrhujeme zmeniť prístup - skúmať spájkovanie polypropylénových rúr v kombinácii s montážnymi prácami.

Etapy montážnych prác

Nízka cena polypropylénových systémov je viac ako kompenzovaná zložitosťou zvárania PPR. Je ťažšie inštalovať iba inštaláciu oceľových a medených rúrok, ktoré je potrebné varenie pomocou plynového horáka. Usporiadanie plastových a polyetylénových materiálov je jednoduchšie, ale stojí to viac.

Pre spoľahlivé a krásne zvarenie prívodov vody a vykurovacích potrubí z polypropylénu odporúčame pracovať v nasledujúcom poradí:

 1. Nakreslite systém inštalácie a vykurovania, presuňte výčnelky siete na steny priestorov.
 2. Pripravte potrebné nástroje a nástroje. Profesionálny zvárací stroj (aka spájkovačka alebo "žehlička") so sadou návnad je lepšie na prenájom, nie kúpiť.
 3. Odstrihnite obrobky a zvárite časti systému za vhodných podmienok - na stole.
 4. Hotové úseky sú upevnené na mieste a navzájom sa prepájajú. Pripojte inštalačné a vykurovacie zariadenia.

Poznámka. Vytvorenie schémy a označenie stopy na stenách vám umožní jasne vybrať komponenty - odpory, ohyby, spojky a určiť počet potrubí na nákup.

Výkres schémy zapojenia

V štádiu kladenia potrubí a pripojovacích inštalačných zariadení musíte mať k dispozícii projekt vykurovania a zásobovania vodou. Ak schéma zapojenia ešte nie je vyvinutá a priemery siete nie sú určené, odporúčame vám najprv prečítať si návod na výber súkromného vykurovacieho systému.

Príklad jednorúrkového vykurovacieho systému jednopodlažného domu

Pred zakúpením a zváraním polypropylénových prvkov preveďte schému na reálne podmienky:

 1. Označte obrysy chladiča alebo predinštalujte všetky ohrievače.
 2. Naneste ceruzku alebo značku na vnútorný povrch steny miesta montáže vývodov vody, kohútikov, rozdeľovačov a iných tvaroviek.
 3. Pomocou dlhého hrebeňa a úrovne budovy spojte označené body s čiarami, pod ktorými sa plánuje položiť potrubia.
 4. Pri odbočkách a otáčkach potrubí zistite potrebu tvaroviek, spojok a ohybov.

Dôležitý odtieň. Bláznivé škrupiny by mali byť umiestnené v správnej polohe - horizontálne, s "výtokom" smerom nadol. Vyberte si vhodné priame časti pre inštaláciu filtrov.

Po vykreslení výčnelkov na stenách nie je ťažké vypočítať, koľko inštalatérskych materiálov sa vyžaduje, stačí merať dĺžku čiar s pásikom. Nezabudnite na plastové svorky na upevnenie rúrok.

Označenie na stene pomáha vidieť skutočné kontúry budúceho systému

Pri nákupe kovania a potrubia berte na vedomie niekoľko odporúčaní:

 • spájkovanie plastových rúrok sa uskutočňuje ponorením každého konca vo vnútri tvarovaného prvku do hĺbky 14-22 mm (v závislosti od priemeru), takže dĺžka každej priamej časti sa zvyšuje o 3-5 cm;
 • v ohrevnom systéme a horúcej vode sa polypropylén predlžuje zohrievaním, preto sa musí zakúpiť špeciálne príslušenstvo - kompenzačné slučky, aby sa zabránilo ohýbaniu siete;
 • pri prekročení iných potrubí používajte obtokové prvky z PPR;
 • na dodávku teplej vody a dodávku chladiacej kvapaliny odoberte potrubia vystužené hliníkovou fóliou, čadičom a sklolaminátom.

Kompenzačné slučky sú umiestnené na dlhých tratiach alebo na stúpačoch upevnených pevnou podperou (napríklad sú pripojené dve kovové rúry susedných bytov). Bez kompenzácie pretiahnutia PPR sa potrubie v oboch prípadoch ohrieva v dôsledku vykurovania.

Dobrá rada. Ak máte v pláne urobiť polypropylénové zváranie po prvýkrát, kupte si ďalšie 2-3 metre potrubia a niekoľko náhradných spojok. Pomocou priamych konektorov je jednoduchšie skontrolovať kvalitu kĺbov - spájajte niekoľko spojov kvôli tréningu.

Spájkovačka a ďalšie potrebné nástroje

Malé zváracie stroje sú určené na ukotvenie polypropylénu o veľkosti 20-63 mm (vonkajšie). Potrubie väčšieho priemeru v domácej komunikácii sa používajú extrémne zriedkavo. Môžete použiť pájku pre polypropylénové rúry akéhokoľvek konštrukcie - s guľatým alebo plochým širokým tŕňom vo forme železa.

Varianty zváracích zariadení a teflonových dýz

Help. Najjednoduchší spôsob je prevziať ohrievač so sadou návnad na prenájom. Cena za prenájom za deň je od 4 do 8. e) v závislosti od regiónu bydliska a pôvodnej ceny zariadenia.

Okrem spájkovacej lišty bude na označovanie a zváranie potrubia potrebná súprava nástrojov a adaptérov:

 • stopky;
 • nožnice na rezanie - potrebné, pilové pílky a brúsky nie sú vhodné;
 • holiaci strojček - zariadenie na rezanie rúr, vystužené hliníkom;
 • meracie prostriedky - meracia páska, gon, pravítko;
 • marker alebo jednoduchá ceruzka;
 • odmasťovacia zmes - benzín, benzín "galosh", nefras, alkohol (acetón nie je vhodný);
 • handry;
 • ochranné rukavice.

Tu sú uvedené nástroje, ktoré sú potrebné pre spájkovanie. Ak chcete upevniť káble na steny a pripojiť k batériám, budete potrebovať sadu kľúčov, vŕtačku, kladivo a skrutkovače.

Všetky zváracie stroje majú nepríjemnú funkciu - spájkovacia žehlička visí na sedadle stojana a pohybuje sa spolu s ním na stole. Poradenstvo skúseného remeselníka: upevnite stojan na dosku dvoma samoreznými skrutkami a upevnite ohrievač pomocou skrutky, ako je znázornené na fotografii.

Spájame prvý kĺb

Technológia zvárania polypropylénu vyzerá celkom jednoducho - koniec potrubia a tvarovky sú súčasne zahrievané spájkovačkou, potom sú spojené ručne. Tu leží úlovok - pri najmenšej odchýlke od technologických požiadaviek sa spojenie stáva nespoľahlivým.

Dôležitý bod. Modifikácia alebo oprava nesprávneho spoja nie je možná - poškodené miesto je vyrezané, spojenie je obnovené pomocou novej armatúry a predĺženia rúrok (ak je to potrebné). Preto by mali byť začiatočníci vyškolení pred zodpovedným spájkovaním.

Ovládacie prvky a funkčné prvky spájkovacieho ohrievača

Ako riadne spájkovať rúry podľa pokynov výrobcov PPR:

 1. Nožnice strihajú rúru na správnu veľkosť. Ak je výrobok vystužený hliníkom, očistite koncovku holiarenským strojčekom. Účelom je odstrániť hornú vrstvu fólie a nastaviť vonkajší priemer na vnútornú časť tvarovaného prvku.
 2. Odstráňte koniec vzdialenosti 14-22 mm (pozri nižšie uvedenú tabuľku) a nakreslite značku na povrchu označujúcu hĺbku ponorenia. Ak je potrebné upevniť polohu potrubia vzhľadom na armatúru, aplikujte príslušné riziká na obidva produkty.
 3. Zapnite spájkovací stroj, nastavte teplotu na +260 ° С a počkajte, kým zhasnú indikátory vykurovania. Vlhké handry s bielou destiláciou a odmastite povrchy z taveného povrchu.
 4. Súčasne dajte potrubie a armatúru na spätné profily dýz. Koniec potrubia smerom nadol, nie hlbšie. Udržujte požadovaný čas zahrievania, vedený tabuľkou.
 5. Súčasne vytiahnite zvárané prvky z ohrievača a rýchlo vložte koniec rúrky do armatúry (až po značku, nie až na doraz!). Maximálny časový interval medzi odstránením zo zariadenia a ukotvením je 3 sekundy.
 6. Držte kĺb rukami niekoľko sekúnd (ako je uvedené v tabuľke). Posúďte kvalitu pripojenia - vnútorný priechod sa nesmie prekrývať s taveninou.

Poznámka. V procese nasazhivaniya / odstraňovanie / dokovanie výrobcovia polypropylénu kategoricky neodporúčajú otáčanie prvkov okolo ich vlastnej osi. Montážna a odbočná rúrka sú vyťahované z pájedla a sú spojené iba priamym pohybom.

Ako možno ľahko vidieť z tabuľky, hĺbka ponorenia a trvanie držania častí na prístroji závisí od priemeru potrubia. Ak sa prekročí špecifikovaný čas, polypropylénová tavenina pokryje časť prietokového úseku. V prípade prehriatia sa kĺb podrobí skúšobnému testu, ale po 1-2 rokoch bude pokračovať.

Zváracie práce by sa mali vykonávať pri teplote okolia najmenej +5 ° C. Ak je to potrebné variť polypropylénu v chlade alebo pri tridtsatigradusnaya tepla, by mala byť doba zahrievania sa upraví na 50% v jednom alebo na druhú stranu - odporúčanie výrobcu. V praxi je lepšie vykonať niekoľko testovacích kĺbov a určiť expozíciu experimentálnou metódou.

Zhromažďujeme sekcie na stole

Najlepšie kvalitné spájkovanie rúrok sa dodáva za vhodných podmienok, keď je zvárací stroj pripevnený k stolu. Z toho vyplýva záver: je potrebné prerušiť dodávku vykurovacej / vodovodnej siete do úsekov, ktoré sa dajú vyrobiť samostatne a potom sa navzájom spojiť na mieste.

Je potrebné snažiť sa vykonať maximálne zváranie na stole, čím sa vytvoria hotové diely

Ako označiť a zvariť časti polypropylénových rúrok:

 1. Inštalácia vodovodných a vykurovacích zariadení - kotol, vyrovnávacia nádrž, kolektory, mixéry atď.
 2. Rozdeľte riadky do samostatných častí tak, aby bol spoj na rezoch na vhodnom mieste. Pozdĺž plánovaných ciest upevnite rúrkové svorky na steny - zámky (inak - spony).
 3. Vypočítajte dĺžku priamych rúrok medzi každým párom príslušenstva. Zohľadňujú sa tri veľkosti: čistá dĺžka, ponorenie do tvarovaného prvku a vzdialenosť od potrubia k stene.
 4. Odmerajte a prerežte rovné kusy tak, aby sa zmestili, vložte obmedzujúce a indikatívne štítky.
 5. Odmasťujte všetky zadky a pokračujte v zváraní.
Príklady hotových kúskov vody

Najväčší problém je spôsobený rozdelením do sekcií. Tu je príklad: rozdelenie dvoch rozvodov je rozdelené na dlhé vodorovné úseky a pripojenia vykurovacieho telesa. Prvým z nich je rúrka s privareným T-kĺbu a puzdrom, druhé - nosného prvku niekoľkých kohútiky a rúrky, sa zastavuje na závitové kohútiku adaptéra.

V technológii montáže sekcií je oveľa jednoduchšie pochopiť sledovaním video tutoriálu skúseného majstra:

Zvárame miesta v nevhodných podmienkach

Inštalácia na mieste začína upevnením zváraných častí v klipoch namontovaných pozdĺž cesty na stenu. Prvá sekcia musí byť pevne pripevnená, aby rúrka nekĺzala dovnútra zámkov alebo ju opierala s druhým koncom do steny. Potom odpojte spájkovačku zo stojana a zvárate kĺb do hmotnosti.

Rada. Montážna práca sa najlepšie vykoná s asistentom - v prípade potreby bude držať jedno potrubie alebo zvárať váš zvárací prístroj, ak potrebujete obe ruky na rýchle pripojenie ohrievaných častí. Ak nikto nemôže pomôcť, musíte vytvoriť v prvej časti spoľahlivý bod podpory, aby sa prvky v klipoch nehýbali.

Tu sa zváranie vykonáva bez veľkých ťažkostí - špička spájkovacej lišty je ľahko umiestnená na potrubiach

Opíšeme niekoľko spôsobov zvárania polypropylénu v ťažko dostupných miestach:

 1. Keď nemôžete opraviť prvú časť, požiadajte asistenta, aby držal potrubie. Po ukončení ohrevu rýchlo presuňte spájkovačku a pripojte prvky.
 2. Ak sa ohrievač "žehlička" opiera o stenu, skúste uvoľniť konce zváraných rúrok zo svoriek.
 3. Možnosť č. 2: nájdenie vhodnejšieho miesta na spájkovanie, zväčšenie dĺžky potrubia spojkou a prenesenie spojovacieho bodu.
 4. Ak sa diely nedajú presunúť od šírky ohrievača, pripojte k "železnici" 2 identické sady trysiek a položte obidve časti na jednu stranu "žehličky", ako je znázornené na fotografii.
 5. Jediný kĺb v hlbokom výklenku, kde zariadenie nezapadne do žiadnej polohy, skúsení umelci takto variť: vytiahnite vykurovanú trysku z tŕňa a vložte ho medzi pripojené časti.

Poznámka. Druhá metóda sa považuje za pomerne riskantnú - odstránená tryska sa rýchlo ochladzuje, musíte byť schopní presne predpovedať čas starnutia. Právo na chybu nie je prítomné - keď križovatka prúdi, je potrebné zmeniť časť systému a odstrániť následky záplavy.

Po dokončení montážnej práce urobte tlakovú skúšku - vyplňte potrubnú sieť vodou, vyčerpajte maximálny pracovný tlak a nechajte 1 deň. Podrobné informácie o inštalácii a overení nájdete v druhom videozázname:

PPR pripojenie bez zvárania

V živote existujú situácie, keď je vylúčené použitie tradičného spájkovania polypropylénových častí. Kĺb je napríklad umiestnený v ťažko prístupnom výklenku alebo keď náhle zhasne svetlo a musíte posledné pripojenie zvárať. Používajú sa tri jednorazové metódy:

 • vykurovanie plynovým horákom a následné ukotvenie;
 • použitie kompresnej spojky Gebo;
 • rastlinné prvky na anaeróbnom lepidle.

Prečo sa tieto možnosti považujú za jednorazové. Prilepenie a vykurovanie pomocou horáka nemôžu zabezpečiť požadovanú spoľahlivosť spoja a používajú sa iba ako posledná možnosť na napájanie studenou vodou. Spojenie vykurovacích potrubí a teplovodných potrubí týmto spôsobom je veľmi nežiaduce. Spojky Gebo sú spoľahlivé, ale príliš drahé.

Technológia pripojenia bez spájkovačky je jednoduchá - sú časti odmastené, jemne ohrievané plameňom horáka, spojené a upevnené po dobu 6-10 sekúnd. Táto technika je uvedená nižšie vo videu.

Lepenie sa vykonáva podľa pokynov na balení anaeróbneho tesniaceho materiálu. Koniec rúry a zásuvka spojky by sa mali čistiť, odmastiť a aplikovať malou kefou. Potom sa prvky komprimujú stlačením.

záver

Spôsob zvárania polypropylénových armatúr a rúr potvrdzuje známe pravidlo: čím lacnejšie je stavebný materiál, tým viac práce je potrebné na jeho používanie. Je omnoho ľahšie namontovať káble z kovového plastu, PVC a HDPE. Preto pred konečnou voľbou odporúčame, aby ste sa oboznámili s porovnávacím prehľadom potrubí PPR a PEX (zosieťovaný polyetylén).

Ako správne spájkovať polypropylénové rúrky - pokyny na kroky

Plastové vodovodné potrubia z polypropylénu sú čoraz populárnejšie, a to aj preto, že montážna technológia je veľmi jednoduchá a je k dispozícii pre nezávislé prevedenie.

Ale kvôli tomu musíte vedieť, ako správne spájkovať polypropylénové rúry, pretože to je hlavná operácia, ktorá určuje dlhú životnosť celého systému.

Inštalácia plastových vnútorných rozvodov je pomerne jednoduchý proces, ale náročný na prácu, preto musíte najprv pochopiť, ako správne spájkovať polypropylén.

Zhrnutie článku

Vlastnosti polypropylénu

Jedným z početných materiálov z rodiny plastov - polypropylén - je produkt polymerizácie dvoch plynov: etylén a propylén, zmiešaný v určitom pomere. V dôsledku toho sa získavajú granule, z ktorých sa získavajú rôzne produkty vytláčaním.

Výrobky pre zásobovanie vodou sú vyrobené z plastového PPR, ktorý má nasledujúce charakteristiky:

 • rozsah prevádzkových teplôt od -10 do +90 stupňov;
 • tavenie plastu začína na 149 stupňov;
 • menovitý tlak 1,5 až 2,5 atmosfér.

Tieto parametre sú vhodné pre studenú vodu, ale požiadavky na širšie spektrum sú zrejmé. Z tohto dôvodu sa na ich posilnenie uskutočňujú určité technologické metódy.

Jednou z nich je vystuženie stien sklenenými vláknami alebo hliníkom. Pre tento účel v hornej časti hotovej rúrky sa nanesie vrstva z vlákien sklenených vlákien alebo hliníkové fólie, a potom ďalšiu vrstvu polypropylénu.

Tento dizajn umožňuje vyrábať polypropylénové rúry, vhodné aj na použitie v systémoch na vykurovanie a zásobovanie teplou vodou.

Hlavným spôsobom spevňovania polypropylénových výrobkov je inštalácia kovovej vrstvy. Na tento účel sa hliníková fólia používa vo forme pásu.

Je navinutá pozdĺž skrutkovice vrstvou lepidla na obrobku, na kovovú fóliu sa nanáša druhá lepiaca vrstva. Vonkajší plášť je vyrobený z rovnakého polypropylénu.

Takéto výrobky sú vhodné na použitie vo vodných potrubiach so zvýšeným tlakom až do 6 atmosfér.

Aké polypropylénové výrobky si vyberiete

Pre malé tlakové siete studenej vody sú najpraktickejšími produktmi PN16. Ľahko vydržia tlak až do 2 atmosfér pri teplotách až do +40 stupňov. To je dostatočné na to, aby vydržalo zaťaženie vodovodného potrubia v súkromnom dome alebo zavlažovacieho systému v skleníku alebo na záhrade.

Polypropylénové výrobky PN20 sú odolnejšie voči rôznym účinkom, ktoré sa považujú za univerzálne a môžu sa použiť, vrátane na ohrev s teplotou chladiaceho média až 95 stupňov.

Ale najspoľahlivejšie v každom vodovodnom potrubí PN25, zosilnené hliníkom alebo sklolaminátom.

Zariadenie na montáž polypropylénu

Polypropylénové vodné potrubia majú svoje vlastné špecifiká v technológii montáže, ktoré sú determinované vlastnosťami suroviny. Skôr ako spájate potrubia vyrobené z polypropylénu, musíte si k tomu kúpiť špeciálny nástroj.

Jeho súbor nie je príliš rozsiahly, ale má niekoľko úprav, ktoré sa používajú len v tomto procese:

Nožnice na rezanie polypropylénových výrobkov. Sú potrebné na zabezpečenie prísneho kolmého rezania. Ak sa na spájke pri spájkovaní vytvorí medzera, vzniká nebezpečenstvo poruchy tesnosti spoja.

Shiwer je zariadenie na čistenie povrchu výrobkov pred spájkovaním. Bez tohto zariadenia je všeobecne nemožné spájkovať polypropylénové rúry vystužené akýmikoľvek materiálmi. Ide o to, že spájkovanie polyetylénu je difúzny proces, pri ktorom dochádza k vzájomnému prenikaniu roztaveného materiálu.

Samozrejme, hliník alebo sklolaminát nie je pre tento účel vhodný. Pomocou tohto nástroja môžete tiež odstrániť skosenie v uhle 45 stupňov na koncoch častí, ktoré sa majú spojiť, aby sa uľahčilo ukotvenie počas spájkovania.

Konštruktívne riešenia pre toto zariadenie sú početné, takže pri nákupe nástroja je k dispozícii široká ponuka.

Spájkovačka. Hlavné prostriedky používané na spájkovanie polypropylénových vodných potrubí. Základom je doska, na ktorej sú pripevnené vymeniteľné puzdrá rôznych veľkostí. Tieto dýzy sú spárované - jeden pre montáž, druhý pre potrubie.

Pripojené časti sú namontované na vymeniteľnom nástroji. Zapnutie sa vykonáva na rukoväti prístroja, je tu aj regulátor teploty. Čas ohrevu príslušných častí je od 6 sekúnd alebo viac.

Odporúčania pre tento parameter sú uvedené v pasu pájedla. Predhriate predtransparentované časti sú ukotvené a držané až 30 sekúnd. Počas tohto času sa materiál ochladzuje na vytvrdnutie.

Zvyčajne je v súprave náradia zahrnutý aj skrutkovač na inštaláciu náhradného nástroja, značkovač na označenie, páska na meranie.

Príprava na inštaláciu vodovodných potrubí z polypropylénových potrubí

Môžeme s istotou povedať, že kvalitatívna príprava na montáž elektrického vedenia určuje jeho výkonnosť a trvanlivosť.

Okrem toho jednou z hlavných úloh týchto aktivít je nesprávny výpočet skutočnej potreby prvkov vodovodných potrubí.

Výber schémy pripojenia

V súčasnosti sú bežné dve schémy inštalácie rúrkových cievok:

tee - s ním je každý spotrebič vody pripojený k centrálnej rúrke pripojenej k stúpačke. Na to sa používajú odpalíky.

Nevýhodou takejto schémy je táto okolnosť, pri súčasnom otvorení niekoľko ventilov, tlak v prívodnom potrubí prudko klesne a tok vody v každom z nich klesá. Obzvlášť ovplyvnené sú body analýzy, vzdialené od stúpačky.

Druhý negatívny bod spočíva v tom, že ak je potrebné vykonať opravy v súčasnosti, je potrebné pre túto dobu odpojiť celý systém zásobovania vodou.

Záhradné schémy sa používajú v bytoch alebo v malých súkromných domoch. Výhody možno nazvať ľahkou inštaláciou a relatívne nízkou spotrebou materiálov.

Schéma zapojenia vetvy. Takýto spôsob vytvárania vodovodnej siete spočíva v tom, že od stúpacieho potrubia sa prívodné potrubie vedie do topografického stredu vodovodného systému a končí s montážou hrebeňa.

Hrebeň je krátka odbočná rúrka s kohútikmi nainštalovanými na ňom závitom pod guľovým ventilom. Tým sa vytvorí rozdeľovací uzol, z ktorého sa uskutočňuje vedenie do spotreby.

V dôsledku toho existuje možnosť prekrývať každý bod spotreby vody samostatne. Zvyšok systému pokračuje v činnosti v normálnom režime s rovnakým prietokom vody.

Teplotné prevádzkové režimy

Výrobcovia výrobkov na vodné potrubia deklarujú maximálnu teplotu chladiacej kvapaliny pri 95 stupňoch. Avšak fyzikálne vlastnosti materiálu sú trochu odlišné od tohto indikátora.

Zmäkčenie polypropylénu sa začína objavovať na asi 140 stupňov, topenia dochádza na 175. Vzhľadom k tomu, tieto parametre, je možné urobiť záver, že tento materiál je vhodný pre všetky vykurovacej vody potrubia, s výnimkou pary.

Prevádzková teplota parných potrubí je presne 175 stupňov.

Zdá sa, že to môže byť lepšie? Ale zvláštnosť materiálu spočíva v tom, že teplota v 135 stupňov začne zmäkčovať. Zapojenie sa začne prehýbať, zmierňovať a nakoniec pretrhnúť.

Výrobcovia polypropylénových rúrok oficiálne deklarujú oveľa nižšiu prípustnú teplotu, ktorí si želajú poistiť svoje výrobky a robiť ich odolnejšími.

Treba poznamenať, že v riadne vybavenej obytnej budove s dostatočnou tepelnou ochranou stien stačí táto prevádzková teplota.

Treba poznamenať, že v vykurovacích systémoch sa odporúča použiť vystužené polypropylénové rúry, ktoré majú niekoľko výhod:

 1. Stabilita lineárnej expanzie vodovodných prvkov pod vplyvom tepelných a mechanických zaťažení. Môžu odolávať tlaku na 10 atmosfér bez viditeľných zmien.
 2. Životnosť vystužené trubky neustále pod tlakom pri zvýšenej teplote, pri krát vyššia ako non-vystužených výrobkov.
 3. Teplota topenia v týchto a iných výrobkoch je rovnaká, ale za rovnakých podmienok je potrubie bez vystuženia zničené a zosilnené nie je.

Ako spájkovať polypropylénové rúrky vlastnými rukami

Spájkovacia proces polypropylénových výrobkov je jednoduché, a preto široko používaný v zostave vodovodného potrubia technológií studených aj teplých systému zásobovania vodou a vykurovania.

Napriek tomu existujú niektoré jemnosti, ktoré je potrebné poznať a zohľadniť v práci.

Ako spájkovať difúznou metódou - krokovanie

Spájkovací proces je založený na roztavení povrchu časti do určitej hĺbky. Ak sa v tomto stave pripoja dve časti a ochladia sa, materiál sa vráti do pôvodného stavu a prevezme pôvodnú štruktúru.

Sledujte video

Počas tejto doby má tavenina čas miešať a vytvárať monolitický materiál v hĺbke penetrácie. Vo fyzike sa toto nazýva difúzne zváranie.

Vykonávanie spoja zahŕňa výrobu nasledujúcich technologických operácií:

 1. Odštepte špeciálnu dĺžku potrubia špeciálnymi nožnicami.
 2. Skosenie v uhle 45 stupňov na oboch koncoch.
 3. Vyčistite od nečistôt a odmasťujte zvárané povrchy na obrobku zvonku a vložte ho dovnútra.
 4. Nasaďte na spájkovačku vhodnú dýzu.
 5. Zapnite spájkovačku a zahrejte príslušné časti počas doby špecifikovanej v návode.
 6. Odstráňte časti z pájedla a pripojte ich do požadovanej polohy. Držte, kým sa úplne nezmrazí

Je potrebné venovať pozornosť pozorovaniu času vykurovania. Aby sa dosiahla dobrá väzba, je potrebné, aby pevná zásada zostala pod vrstvou roztaveného plastu. To umožní, aby sa podrobnosti zosúladili koaxiálne. V prípade, že položky sú prehriatiu a plast zmäkčuje celú hrúbku, bude možné ich pripojiť sa jednoducho zrúti.

Preto výrobcovia nástrojov odporúčajú časové intervaly pre každú veľkosť samostatne.

Z uvedenej tabuľky vidíte, ako dlho trvá, kým každá fáza montáže prejde kvalitatívne. Ako vidíte, podmienky sú dosť prísne.

Pri vykonávaní ručného spájkovania je dôležité skontrolovať niekoľko skúšobných spojov pred začatím prác, aby ste pocítili trvanie dočasných materiálov.

Je tiež potrebné venovať pozornosť presnosti inštalácie v axiálnom smere pri párovaní častí. Čas kontroly a korekcie zostane otázkou niekoľkých sekúnd.

Na to, čo teplota spájkovanie polypropylénové rúrky inštalované v štruktúre zváracieho stroja, je potrebné dodržať to najlepšia doba zahrievania. Tento indikátor závisí od výkonu prístroja, ktorý sa môže v rôznych modeloch líšiť.

Ako spájkovať pomocou metódy spojky (zásuvky)

Tento typ pripojenia sa používa na pripojenie produktov na rozšírenie priamych častí. Za týmto účelom sa používa spojka.

Sledujte video

Inštaluje sa na koniec potrubia spájkovaním, po ktorom sa spája, druhá časť. Spájkovanie sa vykonáva v súlade s vyššie uvedenou technológiou.

Metóda spájania podľa konca

Často sa to nazýva zváranie. Princíp činnosti zostáva rovnaký - tavenie materiálu, stlačenie oboch koncov v špeciálnom mechanizme, chladenie. Táto metóda spájania sa používa pre výrobky s priemerom viac ako 63 milimetrov.

Dokončenie dokovania takouto technológiou sa dá úspešne využiť v teréne. Ako presne spájkovať polypropylénové rúry do zadku?

Preto je nevyhnutné vykonať predbežné obrábanie koncov, zabezpečenie absolútnej paralelnosti spojených koncov.

Ako spájkovať vystužený polypropylén

Výstužná vrstva, posilňujúca štruktúru polypropylénovej rúry. Vytvára určitú prekážku pri ukotvení jednotlivých častí. Výstužná vložka zabraňuje difúzii materiálu, v dôsledku čoho sa spojenie stáva nespoľahlivým.

Jediným spôsobom, ako zabezpečiť spoľahlivé spojenie, je odstránenie spevnenej vrstvy. Odstránenie vonkajšej a vystužujúcej vrstvy sa vykonáva špeciálnym nástrojom - úklidom.

Po odstránení hornej vrstvy je potrebné opatrne odstrániť otruby a vyčistiť povrch nečistôt, po ktorom môžete spájať vyššie uvedenú technológiu.

Aby sme pochopili, na akú teplotu by bol vystužený polypropylén spájaný, je potrebné vziať do úvahy, že jeho štruktúra sa nelíši od obyčajných rúr a spájkovacie režimy sú rovnaké.

Zváranie za studena v polypropylénových spojoch

Dvojzložková epoxidová kompozícia pod týmto názvom získala určitú popularitu vzhľadom na svoju účinnosť. Priťahuje jednoduchosť použitia - stačí natiahnuť kus zloženia a aplikovať na lepené plochy. Doba vytvrdzovania zmesi je asi 10 minút, plné nastavenie je asi hodinu.

Fyzikálne vlastnosti lepidla zabraňujú jeho použitiu na teplovodné alebo vykurovacie potrubia. Je vhodný len na inštaláciu vodovodného potrubia.

Pripojenie polypropylénových rúr s elektroinštaláciou

Tento spôsob inštalácie je široko používaný v priemysle. Na vykonávanie spojov v tomto prípade sa používa elektroinštalácia. Pri výrobe je nainštalovaný vykurovací prvok v telese časti.

Systém je inštalovaný bez spájkovania, ale každá armatúra je pripojená k elektrickej sieti. Iba po dokončení zapojenia sa na ňu napája napätie.

Pod vplyvom prúdu sa vykurovacie články roztavia príslušné časti na požadovaný stav, vypnutie je automatické. Po ochladení podrobností je celá sieť alebo jej miestna oblasť pripravená na prevádzku.

Použitie tejto metódy inštalácie výrazne zvyšuje produktivitu práce a eliminuje osobný faktor pri výkone práce. Preto kvalita spojov je stabilná pre celú vodovodnú sieť.

Táto technológia umožňuje kvalitatívne zostaviť komponenty potrubia na ťažko dostupných miestach.

Spájkovanie rúrok v zložitých oblastiach

Pri montáži vodovodného potrubia alebo zložitého vykurovacieho systému môžu vzniknúť problémy s prístupom k spájkovacej stanici. Ako spájkovať polypropylénové rúry na ťažko dostupných miestach?

V procese prípravy sa vyžaduje, aby celá sieť podmienečne pretrhla do samostatných uzlov, ktoré sa môžu pripojiť na pracovný stôl, po ktorom sú hotové vetvy zvarené do systému v dvoch alebo troch bodoch. Za ťažko sa inštalujú tieto zariadenia:

 • potrubia umiestnené pod stropom;
 • v miestach, kde nie je možné umiestniť spájkovačku.

Najlepším spôsobom, ako sa v tomto prípade vyhnúť ťažkostiam, je zabrániť ich výskytu. Aby ste to urobili, musíte premýšľať cez montážny poriadok a robiť zložité uzly na pracovnom stole, nie na rukách. Ak to nie je možné, je lepšie použiť elektroinštaláciu.

Vo všeobecnosti je výskyt takýchto problémov dôsledkom chýb v návrhu. Technologická inštalácia je hlavnou podmienkou pre projektanta.

Namontujte sedlo vo vodnom systéme

Tento prvok potrubia sa používa na vytvorenie ďalšej vetvy a potreba jeho inštalácie vzniká spravidla pri opravách existujúcich rozmetávačov.

Sledujte video

V potrubí s väčším priemerom sa spája menšia armatúra, ktorá umožňuje vytvorenie vetvy z aktuálneho vedenia pod uhlom 90 stupňov.

Pre to potrebujete:

 • V stene obslužnej rúry musí master vyvŕtať otvor s požadovaným priemerom, odstrániť otrysky a vykonať skosenie.
 • Odporúčané časti sú ohrievané pomocou spájkovačky podľa tradičnej technológie.
 • Sedlo (montáž) je tesne namontované do otvoru v potrubí.

Týmto spôsobom vytvárania ďalších vetví vo vodovodnom potrubí z polypropylénových potrubí je možné pokračovať v rozvoji siete s najmenším pracovným vstupom.

Vedieť, ako správne spájkovať polypropylén, umožňuje bez problémov namontovať potrubia akejkoľvek dĺžky a zložitosti.Nasledujúci Článok
Ktorá geotextília je lepšie použiť na drenáž: kritériá pre kompetentnú voľbu